Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Swift Heavy Ion Induced Modifications of Luminescence and Mechanical Properties of Polypropylene/ZnO Nanocomposites

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Swift Heavy Ion Induced Modifications of Luminescence and Mechanical Properties of Polypropylene/ZnO Nanocomposites
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Jānis Maniks
Liene Grigorjeva
R. Zabels
D. Millers
Ivans Bočkovs
Jānis Zicāns
Tatjana Ivanova
Jānis Grabis
Atslēgas vārdi Polypropylene/ZnO nanocomposite; Kr ion irradiation; Luminescence; Nanoindentation
Anotācija The effect of irradiation with 150 MeV Kr ions at fluencies 1011 and 1012 ions/cm2 on luminescence of PP/ZnO nanocomposites and PP matrix has been studied. In unirradiated composite the luminescence is comparatively weak and is contributed mainly by the excitonic luminescence of ZnO. Irradiation of nanocomposite and PP matrix leads to a strong increase of luminescence intensity in a wide spectral range of 360–600 nm. It follows from the obtained results that the enhancement of luminescence originates mainly from the broken bonds in PP matrix. Ion-induced scission of polymer bonds and fragmentation of polymer chains is deduced also from the nanoindentation tests which show a remarkable reduction of hardness for the irradiated samples.
DOI: 10.1016/j.nimb.2013.10.090
Hipersaite: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168583X1400161X 
Atsauce Maniks, J., Grigorjeva, L., Zabels, R., Millers, D., Bočkovs, I., Zicāns, J., Ivanova, T., Grabis, J. Swift Heavy Ion Induced Modifications of Luminescence and Mechanical Properties of Polypropylene/ZnO Nanocomposites. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, 2014, Vol.326, 154.-157.lpp. ISSN 0168-583X. Pieejams: doi:10.1016/j.nimb.2013.10.090
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 18266