Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: An Alternative

Publikācijas veids Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā An Alternative, Large-Scale Synthesis of 1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-α-D-ribo-hex-3-ulofuranose
Rakstu krājuma / Monogrāfijas nosaukums Carbohydrate Chemistry: Proven Synthetic Methods. Vol.2
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Pāvels Ostrovskis
Jevgeņija Mackeviča
Viktors Kumpiņš
Oscar Lopez
Māris Turks
Atslēgas vārdi Oxidation, Diacetone-α-D-glucose, Ketone, TEMPO
Anotācija Oxidation of diacetone-α-D-glucose is discussed
Hipersaite: http://www.crcpress.com/product/isbn/9781439875940 
Atsauce Ostrovskis, P., Mackeviča, J., Kumpiņš, V., Lopez, O., Turks, M. An Alternative, Large-Scale Synthesis of 1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-α-D-ribo-hex-3-ulofuranose. No: Carbohydrate Chemistry: Proven Synthetic Methods. Vol.2. G.van der Marel, J.Codee red. Boca Raton, London, New York: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2014. 275.-281.lpp. ISBN 9781439875940. e-ISBN 9781439875957.
ID 18301