Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Biological Activity Profile of Triazolylpurine Nucleosides

Publikācijas veids Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Biological Activity Profile of Triazolylpurine Nucleosides
Rakstu krājuma / Monogrāfijas nosaukums Collection Symposium Series. Vol.14
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Irina Novosjolova
Ērika Bizdēna
Ilona Mandrika
Ramona Petrovska
Jānis Kloviņš
Māris Turks
Atslēgas vārdi purine nucleosides, bis-triazolyl derivatives, biological activity
Anotācija The biological activity of novel 2,6-bis-(1,2,3-triazol-1-yl)purine, N6-substituted-2-(1,2,3-triazol-1-yl)adenine and 6-alkyl/arylthio-2-(1,2,3-triazol-1-yl)purine nucleosides were studied. Novel 2,6-bis-triazolyl- and 2-triazolyl purine nucleosides act as agonists of adenosine and purine receptors and some of the mentioned nucleosides possess also antiviral activity.
Atsauce Novosjolova, I., Bizdēna, Ē., Mandrika, I., Petrovska, R., Kloviņš, J., Turks, M. Biological Activity Profile of Triazolylpurine Nucleosides. No: Collection Symposium Series. Vol.14. M.Hocek red. Prague: Institute of Organic Chemistry and Biochemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2014. 337.-339.lpp. ISBN 978-80-86241-50-0.
ID 18342