Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: A Synthetic Route to 2

Publikācijas veids Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā A Synthetic Route to 2,6-Bis-triazolyl Purine Deoxynucleosides via Click Chemistry
Rakstu krājuma / Monogrāfijas nosaukums Collection Symposium Series Volume 14
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Dace Cīrule
Kristers Ozols
Irina Novosjolova
Māris Turks
Ērika Bizdēna
Atslēgas vārdi purine nucleosides, bis-triazolyl derivatives, X-ray analysis
Anotācija 3',5'-O-Protected 2,6-diazidopurine deoxynucleosides have been obtained in multistep synthesis either from deoxyguanosine or by direct glycosylation of diazidopurine sodium salt. In the latter case, X-ray analysis confirms b-configuration and diazido tautomeric form of the obtained glycosylated diazidopurine. In click reaction the series of 2,6-bis(4-substituted-1,2,3-triazol-1-yl)purine deoxynucleosides were synthesized.
Atsauce Cīrule, D., Ozols, K., Novosjolova, I., Turks, M., Bizdēna, Ē. A Synthetic Route to 2,6-Bis-triazolyl Purine Deoxynucleosides via Click Chemistry. No: Collection Symposium Series Volume 14. M.Hocek red. Prague: Institute of Organic Chemistry and Biochemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2014. 233.-234.lpp. ISBN 978-80-86241-50-0.
ID 18344