Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Development of Hydroxyapatite/Poly(Vinyl Alcohol) Nanostructured Composites

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Development of Hydroxyapatite/Poly(Vinyl Alcohol) Nanostructured Composites
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Līga Stīpniece
Kristīne Šalma-Ancāne
Vitālijs Rjabovs
Andris Putniņš
Inna Juhņeviča
Māris Turks
Līga Bērziņa-Cimdiņa
Atslēgas vārdi hydroxyapatite, poly(vinyl alcohol), microgranules, spray drying
Anotācija Hydroxyapatite (HAp) is used for bone-tissue engineering, due to its bioactivity and osteoconductivity. Poly(vinyl alcohol) (PVA) is a hydrophilic polymer possessing excellent physical and mechanical properties and biocompatibility. In order to achieve the synergic effect of bioactivity of HAp and adjustable biodegradability of PVA, PVA/HAp microgranules were formed by spray drying process of the polymeric suspensions containing HAp particles synthesized in situ. Moreover, PVA was modified with succinic anhydride to introduce carboxylic acid residues that either can be modified with organic biologically active compounds or can chelate bioactive metallic ions on the surface of the HAp particles.
Atsauce Stīpniece, L., Šalma-Ancāne, K., Rjabovs, V., Putniņš, A., Juhņeviča, I., Turks, M., Bērziņa-Cimdiņa, L. Development of Hydroxyapatite/Poly(Vinyl Alcohol) Nanostructured Composites. No: Abstracts of the Riga Technical University 55th International Scientific Conference, Latvija, Rīga, 14.-17. oktobris, 2014. Riga: RTU Press, 2014, 56.-56.lpp.
Pilnais teksts
ID 18865