Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Triazolilpurīna atvasinājumi kā adenozīna un purīna receptoru agonisti

Publikācijas veids Recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts Latvijā vai ārzemēs izdotos zinātniskos žurnālos ar redkolēģiju, tai skaitā augstskolu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Triazolilpurīna atvasinājumi kā adenozīna un purīna receptoru agonisti
Nosaukums angļu valodā Triazolylpurine Derivatives as Agonists of Adenosine and Purine Receptors
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Pētniecības platforma Neviena
Autori Irina Novosjolova
Madara Bārzdaine
Ilona Mandrika
Ramona Petrovska
Jānis Kloviņš
Ērika Bizdēna
Māris Turks
Atslēgas vārdi purine nucleosides
Anotācija Izgudrojums attiecas uz bioorganiskās un medicīnas ķīmijas nozari, konkrēti, jaunu 2,6-bis-triazolil- un 2-triazolilpurīna nukleozīdu atvasinājumu izmantošanu par adenozīna un purīna receptoru agonistiem.
Anotācija angļu valodā The present invention relates to the field of bioorganic and medicinal chemistry, particularly to the applications of novel 2,6-bis-triazolyl- and 2-triazolyl purine nucleosides as agonists of adenosine and purine receptors.
Atsauce Novosjolova, I., Bārzdaine, M., Mandrika, I., Petrovska, R., Kloviņš, J., Bizdēna, Ē., Turks, M. Triazolilpurīna atvasinājumi kā adenozīna un purīna receptoru agonisti. Izgudrojumi, Preču Zīmes un Dizainparaugi: Latvijas Republikas patentu valdes oficiālais izdevums, 2014, No. 7, 937.-938.lpp. ISSN 2255-9655.
ID 19591