Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Triazolilpurīna atvasinājumi kā pretvīrusu preparāti

Publikācijas veids Recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts Latvijā vai ārzemēs izdotos zinātniskos žurnālos ar redkolēģiju, tai skaitā augstskolu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Triazolilpurīna atvasinājumi kā pretvīrusu preparāti
Nosaukums angļu valodā Triazolylpurine Derivatives as Antiviral Agents
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Pētniecības platforma Neviena
Autori Irina Novosjolova
Madara Bārzdaine
Ilona Mandrika
Ramona Petrovska
Jānis Kloviņš
Ērika Bizdēna
Māris Turks
Atslēgas vārdi purine nucleosides
Anotācija Izgudrojums attiecas uz bioorganiskās un medicīnas ķīmijas nozari, konkrēti, jaunu 2,6-bis-triazolil- un 2-triazolilpurīna nukleozīdu atvasinājumu pretvīrusu aktivitātes izpēti.
Anotācija angļu valodā The present invention relates to the field of bioorganic and medicinal chemistry, particularly to the study of antiviral activity of novel derivatives of 2,6-bis-triazolyl- and 2-triazolyl purine nucleosides.
Atsauce Novosjolova, I., Bārzdaine, M., Mandrika, I., Petrovska, R., Kloviņš, J., Bizdēna, Ē., Turks, M. Triazolilpurīna atvasinājumi kā pretvīrusu preparāti. Izgudrojumi, Preču Zīmes un Dizainparaugi: Latvijas Republikas patentu valdes oficiālais izdevums, 2014, No. 7, 938.-939.lpp. ISSN 2255-9655.
ID 19593