Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Elektroapgādes attīstības optimizācija ilgtspējīgai valsts ekonomiskai attīstībai

Publikācijas veids Recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts Latvijā vai ārzemēs izdotos zinātniskos žurnālos ar redkolēģiju, tai skaitā augstskolu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Elektroapgādes attīstības optimizācija ilgtspējīgai valsts ekonomiskai attīstībai
Nosaukums angļu valodā Power Supply Optimization for the Sustainable Economic Development of a State
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Pētniecības platforma Neviena
Autori Māris Balodis
Remigijs Počs
Māris Kuņickis
Atslēgas vārdi Energoapgāde, ekonomika, optimizācija, metodes
Anotācija Mazāko izmaksu plānošana enerģētikā joprojām ir svarīga energokompānijām, patērētājiem un visai sabiedrībai. Mūsdienu plānošanas metodes pamatojas uz speciāliem matemātiskiem modeļiem. Vairākas no šīm programmām tiek izmantotas Latvijā (WASP, UPLAN, MESSAGE, MARKAL). Šie instrumenti ir ļoti piemēroti, lai izstrādātu ilgtermiņa attīstības scenārijus. Šībrīža aktualitātes ir resursu cenu straujas izmaiņas, tirgus paplašināšana veidojot jaunus starpsavienojumus, kā arī jautājumi par sinhronizāciju ar citiem reģioniem. Tās nosaka nepieciešamību pārskatīt prognozes un scenārijus.
Anotācija angļu valodā The planning of least-cost investments in energy sector continues to be important issue for the utilities, consumers and the whole society. The contemporary planning methods are based on special mathematic models. Some of these programmes are used in Latvia (WASP, UPLAN, MESSAGE, MARKAL). These tools are very effective for elaborating long-term development scenarios. Current urgencies are fast changes of prices of commodities, market expansion using new interconnections as well as challenges of synchronization with other regions. These define the necessity to revise forecasts and scenarios.
Atsauce Balodis, M., Počs, R., Kuņickis, M. Elektroapgādes attīstības optimizācija ilgtspējīgai valsts ekonomiskai attīstībai. Enerģija un Pasaule, 2015, No. 1, 30.-35.lpp. ISSN 1407-5911.
ID 20211