Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: An Efficient Synthesis of Methallyl Sulfoxides: Application of Sulfur Dioxide in C-S Bond Formation

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā An Efficient Synthesis of Methallyl Sulfoxides: Application of Sulfur Dioxide in C-S Bond Formation
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Agnese Stikute
Vilnis Peipiņš
Māris Turks
Atslēgas vārdi Sila-ene reaction, Sulfur dioxide, Silyl sulfinates, Sulfoxides, Grignard reagents
Anotācija An Efficient Synthesis of Methallyl Sulfoxides: Application of Sulfur Dioxide in C-S Bond Formation
Atsauce Stikute, A., Peipiņš, V., Turks, M. An Efficient Synthesis of Methallyl Sulfoxides: Application of Sulfur Dioxide in C-S Bond Formation. No: Abstracts of the RTU 56th International Scientific Conference, Latvija, Rīga, 14.-16. oktobris, 2015. Rīga: 2015, 8.-8.lpp.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 20868