Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: ChemInform Abstract: Synthesis of Allyl Sulfoxides from Allylsilanes via Silyl Sulfinates

Publikācijas veids Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā ChemInform Abstract: Synthesis of Allyl Sulfoxides from Allylsilanes via Silyl Sulfinates
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Agnese Stikute
Vilnis Peipiņš
Māris Turks
Atslēgas vārdi Sila-ene reaction; Sulfur dioxide; Silyl sulfinates; Trimethylsilyl 2-methylprop-2-ene-1-sulfinate; Sulfoxides; Grignard reagents
Anotācija Allylsilanes underwent sila-ene reaction with sulfur dioxide in the presence of Lewis acid catalysts. The obtained Vogel’s silyl sulfinates were found to act as sulfinyl transfer agents in reactions with aryl, heteroaryl, alkyl, and allyl Grignard reagents proceeding with the expulsion of the trialkylsilyloxy group to give allyl sulfoxides in up to 83% yield. The nucleophilic attack of Grignard reagents was accelerated in toluene and in the presence of LiCl or ZnCl2 as Lewis acidic additives. The developed method allows the transformation of allylsilanes into allyl sulfoxides.
DOI: 10.1002/chin.201545105
Hipersaite: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/chin.201545105/abstract 
Atsauce Stikute, A., Peipiņš, V., Turks, M. ChemInform Abstract: Synthesis of Allyl Sulfoxides from Allylsilanes via Silyl Sulfinates. ChemInform, 2015, Vol.46, Iss.45, 1.-2.lpp. ISSN 0931-7597. e-ISSN 1522-2667. Pieejams: doi:10.1002/chin.201545105
ID 21118