Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Lieljaudas asinhrono dzinēju dinamisko režīmu pētīšana

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: 17.12.2015 14:00, EEF Āzenes iela 12 k-1, 212. auditorijā
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Lieljaudas asinhrono dzinēju dinamisko režīmu pētīšana, ievērojot virsmas efektu
Nosaukums angļu valodā Investigation of the Dynamic Modes of High Power Induction Motors, Taking into Account the Skin Effect
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Jūlija Maksimkina
Atslēgas vārdi asinhronais dzinējs, virsmas efekts, dinamiskais režīms, rotora aktīvā un induktīvā pretestības
Anotācija Promocijas darbā tiek izskatīti jautājumi par asinhronā dzinēja ar īsslēgtu rotoru matemātisko modeli ar virsmas efekta ievērošanu. Kā arī veikti asinhronā dzinēja dinamisko režīmu aprēķini, ņemot vērā virsmas efekta ietekmi rotorā.
Anotācija angļu valodā The Doctoral Thesis reviews issue of squirrel-cage induction motor’s mathematical model, taking into account the impact of the rotor skin effects. As well as were made the calculations of induction motor’s dynamic regimes, taking into account the impact of the rotor skin effects.
Atsauce Maksimkina, Jūlija. Lieljaudas asinhrono dzinēju dinamisko režīmu pētīšana, ievērojot virsmas efektu. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2015. 128 lpp.
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 21244