Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds Jūlija Maksimkina
Struktūrvienība (27102) Elektrofizikas katedra
Zinātniskais grāds Doktors
E-pasts Julija.Maksimkina@rtu.lv

Publikācijas

Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
Asinhrono dzinēju pārejas procesu parametru noteikšana no katalogu datiem Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2002 Jūlija Maksimkina, Andrejs Zviedris, Anatolijs Mahņitko
Cистема алгоритмов для расчета параметров асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu 2004 Jūlija Maksimkina, Andrejs Zviedris
Direct Start-up of the Squirrel-cage Induction Motor at Variable Parameters of the Rotor Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2013 Jūlija Maksimkina
Influence of Variable Parameters of Asynchronous Drives on Transient Process Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu 2001 Andrejs Zviedris, Jūlija Maksimkina
Inventory of Different Methods of Rotor's Parameters Influence on Starting Process of Induction Motor = Asinfronā dzinēja mainīgo rotora parametru ietekme uz palaišanas procesu Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2006 Andrejs Zviedris, Jūlija Maksimkina
Lieljaudas asinhrono dzinēju dinamisko režīmu pētīšana, ievērojot virsmas efektu Promocijas darbs 2015 Jūlija Maksimkina
Methods for Calculation of the Variable Parameters of a Rotor of the Cage Induction Motor Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2014 Jūlija Maksimkina
The Need to Consider the Skin Effect in the Study of Direct Start-up of the Squirrel-cage Induction Motor Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2013 Jūlija Maksimkina
The Research of the Processes of the Squirrel-cage Induction Motor’s Direct Start-up in the Setting of the Rotor’s Variable Parameters Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2012 Jūlija Maksimkina
The Research of the Processes of the Squirrel-Cage Various Power Induction Motor’s Direct Start-up in the Settings of the Rotor’s Variable Parameters Raksts konferenču tēžu krājumā 2013 Jūlija Maksimkina
Atrasti 10 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.

Projekti

Nosaukums Nozare Struktūrvienība Atbildīgā persona
Lietuvas un Latvijas elektrotehnikas un augstsprieguma tehnoloģiju nozares speciālistu mobilitātes un nodarbināmības veicināšana Enerģētika 02700 Zane Circāne