Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Synthesis of Nickel and Cobalt Ferrite Nanopowders and Selected Properties of Polycarbonate Composites with Nickel Ferrite

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Synthesis of Nickel and Cobalt Ferrite Nanopowders and Selected Properties of Polycarbonate Composites with Nickel Ferrite
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Ivans Bočkovs
Ilmārs Zālīte
Māris Kodols
Gundega Heidemane
Jānis Grabis
Jānis Zicāns
Remo Merijs-Meri
A.K. Bledzki
Atslēgas vārdi Ferrite; Ferrites; Ferroelectricity; Functional materials; Magnetization; Nanocrystalline materials; Nanocrystals; Nanotechnology; Nickel; Particle size; Polycarbonates; Saturation magnetization; Sol-gels
Anotācija NiFe2O4 and CoFe2O4 have been synthesized by sol-gel self-combustion method and high frequency plasma chemical synthesis. Structure and magnetic properties of the synthesized products have been characterized. All the synthesized ferrites are nanocrystalline single phase materials with specific surface area of 30-40 m2/g and calculated particle size of 30-40 nm. Ni and Co ferrites synthesized by high-temperature plasma route are characterized by saturation magnetization Ms of 44,2 emu/g and 75,4 emu/g, remanent magnetization Mr of 10,0 and 32,0 emu/g and coercivity Hc of 74 Oe and 780 Oe, respectively. NiFe2O4 (2-10 wt. %) has been introduced in a polycarbonate (PC) matrix by melt compounding. Magnetic as well as elastic properties of PC matrix nanocomposites are increased along with growing NiFe2O4 content.
DOI: 10.1088/1757-899X/77/1/012046
Atsauce Bočkovs, I., Zālīte, I., Kodols, M., Heidemane, G., Grabis, J., Zicāns, J., Merijs-Meri, R., Bledzki, A. Synthesis of Nickel and Cobalt Ferrite Nanopowders and Selected Properties of Polycarbonate Composites with Nickel Ferrite. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2015, Vol.77, Iss.1, 012046.-012046.lpp. ISSN 1757-8981. e-ISSN 1757-899X. Pieejams: doi:10.1088/1757-899X/77/1/012046
Papildinformācija Citējamību skaits:
  • Scopus  0
ID 21732