Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Atjaunojamās elektroenerģijas akumulācija

Publikācijas veids Zinātniskās monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Atjaunojamās elektroenerģijas akumulācija
Nosaukums angļu valodā Renewable Electricity Accumulation
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.7. Vides inženierija un enerģētika
Autori Andra Blumberga
Dagnija Blumberga
Ilze Dzene
Jūlija Gušča
Francesco Romagnoli
Edgars Vīgants
Ivars Veidenbergs
Atslēgas vārdi elektroenerģijas akumulācija, ūdeņraža ražošana, biogāzes sistēmas, metanācija
Anotācija Monogrāfija ir veltīta neregulāras un periodiskas atjaunojamās elektroenerģijas akumulācijas problēmu izpētei.
Anotācija angļu valodā Monograph is dedicated to research on issues of irregular and periodical accumulation of renewable electricity.
Atsauce Blumberga, A., Blumberga, D., Dzene, I., Gušča, J., Romagnoli, F., Vīgants, E., Veidenbergs, I. Atjaunojamās elektroenerģijas akumulācija. Rīga: RTU Izdevniecība, 2015. 238 lpp. ISBN 978-9934-10-748-1.
ID 21898