Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Biotehonomika: metodiskais materiāls

Publikācijas veids Mācību (akadēmiskās) monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas, kas paredzētas lietošanai augstākās izglītības iestādēs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Biotehonomika: metodiskais materiāls
Nosaukums angļu valodā Biotechonomy: Methodological material
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.7. Vides inženierija un enerģētika
Autori Dagnija Blumberga
Ivars Veidenbergs
Andra Blumberga
Elīna Dāce
Jūlija Gušča
Marika Rošā
Francesco Romagnoli
Jeļena Pubule
Aiga Barisa
Lelde Timma
Karīna Bāliņa
Krista Kļaviņa
Anna Kubule
Dace Lauka
Indra Muižniece
Antra Kalnbaļķīte
Ieva Kārkliņa
Toms Prodaņuks
Atslēgas vārdi bioresursi, vides zinātne, bio-tautsaimniecība, ilgtspējīga attīstība, biotehnoloģijas
Anotācija Mācību grāmatas "Biotehonomika" papildināšanai izdots metodiskais materiāls. Šajā izdevumā sniegts ieskats bioresursu pilnvērtīgas izmantošanas iespējās, lai, balstoties uz ilgtspējīgas attīstības principiem, iegūtu produktus ar augstu pievienoto vērtību. Grāmatā aplūkota bioresursu, biotehnoloģiju un bioproduktu mijiedarbība. Biotehnomikas attīstība ir saistīta ar dabā esošo bioresursu ieguvi, to tehnoloģisko apstrādi un pārstrādi, lai ražotu cilvēkiem nepieciešamus produktus un blakusproduktus, kuri izmantojami kā izejvielas citu produktu veidošanā. Grāmatā ir analizēta inovatīvu un uz zināšanām balstītu tautsaimniecības nozaru attīstība, vērtējot ietekmes uz klimatu, vides, ekonomiskajā un socioekonomiskajā aspektā, lai izstrādātu kompleksu pieeju bioresursu un tehnoloģisko procesu izvēlē un produktu ekodizaina izstrādē. Grāmata ir kā ceļvedis uzņēmējdarbības attīstīšanai, lai aizstātu importētos fosilos resursu ar atjaunojamiem bioresursiem un uzsāktu ekonomiski pamatotu, videi un klimatam draudzīgu inovatīvu produktu ražošanu.
Anotācija angļu valodā
Atsauce Blumberga, D., Veidenbergs, I., Blumberga, A., Dāce, E., Gušča, J., Rošā, M., Romagnoli, F., Pubule, J., Barisa, A., Timma, L., Bāliņa, K., Kļaviņa, K., Kubule, A., Lauka, D., Muižniece, I., Kalnbaļķīte, A., Kārkliņa, I., Prodaņuks, T. Biotehonomika: metodiskais materiāls. Rīga: Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts, 2016. 84 lpp.
ID 22419