Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Application of Element Organic Compound-Derived Allylsulfinates in Organic Synthesis

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Application of Element Organic Compound-Derived Allylsulfinates in Organic Synthesis
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Agnese Stikute
Vilnis Peipiņš
Mikus Puriņš
Māris Turks
Atslēgas vārdi Allylsilanes, Allylboranes, allylsilylsulfinates, sulfur dioxide
Anotācija We have developed a novel approach to sulfoxide synthesis which is based on sila-ene reaction between allylsilanes and SO2 followed by LiCl- or ZnCl2-assisted Grignard reagent addition to the S-center of silyl sulfinate. The scope of the method has been demonstrated with the successful use of aryl-, alkyl, allyl- and heterocyclic Grignard reagents.
Hipersaite: http://www.boschem.eu/public/BOS2016/BOS-2016_Anstract-Book_Final.pdf 
Atsauce Stikute, A., Peipiņš, V., Puriņš, M., Turks, M. Application of Element Organic Compound-Derived Allylsulfinates in Organic Synthesis. No: Balticum Organicum Syntheticum: Program and Abstracts, Latvija, Rīga, 3.-6. jūlijs, 2016. Rīga: 2016, 153.-153.lpp.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 22714