Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Sulfur Dioxide: Useful Reagent and Solvent in Organic Chemistry

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Sulfur Dioxide: Useful Reagent and Solvent in Organic Chemistry
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Māris Turks
Jevgeņija Lugiņina
Krista Gulbe
Daniels Posevins
Agnese Stikute
Irina Novosjolova
Dace Cīrule
Mikus Purins
Atslēgas vārdi Sulfur dioxide
Anotācija We have discovered that: 1) unprotected and carbamate-protected aziridines and azetidines undergo efficient ring-opening reactions in liquid SO2 with I and II group metal halides and thiols; 2) liquid SO2 facilitates the Ritter reaction; 3) liquid SO2 in combination with In(OTf)3 or Hf(OTf)4 (< 1 mol-%) greatly facilitates alkyne hydration; 4) alkyne hydrohalogenation in liquid SO2 with I and II group metal halides and NH4X does not require Lewis acid catalysis. We have also developed catalytic conditions for synthesis of trialkylsilyl allylsulfinates in ene-reactions between allylsilanes and SO2. The obtained products can be used for both preperative and GC derivatization.
Atsauce Turks, M., Lugiņina, J., Suta, K., Posevins, D., Stikute, A., Novosjolova, I., Cīrule, D., Purins, M. Sulfur Dioxide: Useful Reagent and Solvent in Organic Chemistry. No: 20th European Symposium on Organic Chemistry (ESOC 2017): Program. Section: Synthesis, Vācija, Cologne, 2.-6. jūlijs, 2017. online: 2017, 1.-1.lpp.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 25665