Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Amorfu purīnu-azolu konjugātu sintēze un fotofizikālās īpašības

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Pētniecības projekti
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Amorfu purīnu-azolu konjugātu sintēze un fotofizikālās īpašības
Nosaukums angļu valodā Synthesis and Photophysical Properties of Amorphous Purine-Azole Conjugates
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Armands Sebris
Irina Novosjolova
Māris Turks
Atslēgas vārdi fluorescenti purīni, amorfizējošas grupas
Anotācija Darbā aprakstīta purīnu-azolu konjugātu sintēze ar amorfizējošām grupām N(9) pozīcijā. Mērķa savienojumi fluorescē ar kvantu iznākumiem līdz 91% šķīdumos un līdz 58% plānajās kārtiņās.
Anotācija angļu valodā Synthesis of substituted purine-azole conjugates with amorphousing groups at N(9) position is described. The title compounds exhibit fluorescence with quantum yields up to 91% in solution and up to 58% in films.
Hipersaite: http://alephfiles.rtu.lv/TUA01/000065677_e.pdf#page=41 
Atsauce Sebris, A., Novosjolova, I., Turks, M. Amorfu purīnu-azolu konjugātu sintēze un fotofizikālās īpašības. No: 59. Studentu zinātniskās un tehniskās konferences tēzes: Organisko savienojumu ķīmijas un tehnoloģijas sekcija, Latvija, Rīga, 27.-27. aprīlis, 2018. Rīga: 2018, 41.-41.lpp.
Pilnais teksts
ID 27389