Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Selected Aspects of Wear and Surface Properties of Polypropylene based Wood-Polymer Composites

Publikācijas veids Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Līgumdarbi/līgumpētījumi
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Selected Aspects of Wear and Surface Properties of Polypropylene based Wood-Polymer Composites
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Ivans Bočkovs
Madara Žiganova
Remo Merijs-Meri
Jānis Zicāns
P. Franciszczak
A. Bledzki
Atslēgas vārdi
Anotācija The work demonstrates selected results of the investigations on surface properties and wear resistance of polypropylene based wood-polymer composites (WPC) reinforced with wood flour. WPC are broadly applied in construction and automotive sectors, where mechanical, thermal as well as moisture absorbing characteristics are of great importance. In order to get information about wear resistance of such composites Taber wear test is applied. Surface properties are investigated before and after tribological test. Contact angle values of the investigated compositions are compared after different wear periods (0, 2000, 5000 and 10000 cycles) with abrasives H22 and CS17.
DOI: 10.15544/greentribo.2018.02
Hipersaite: http://greentribology.asu.lt/index.php/gt/article/view/74 
Atsauce Bočkovs, I., Varkale, M., Merijs-Meri, R., Zicāns, J., Franciszczak, P., Bledzki, A. Selected Aspects of Wear and Surface Properties of Polypropylene based Wood-Polymer Composites. Green Tribology, 2018, Vol.1 , No.1, 1.-5.lpp. ISSN 2351-521X. e-ISSN 2351-5228. Pieejams: doi:10.15544/greentribo.2018.02
ID 27447