Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Polypropylene Composite Characterization and Grain Husks Pre-Preparation

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Pētniecības projekti
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Polypropylene Composite Characterization and Grain Husks Pre-Preparation
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Madara Žiganova
Ivans Bočkovs
Remo Merijs-Meri
A.K. Bledzki
Atslēgas vārdi Polypropylene Composite
Anotācija Nowadays interest is focused on the use of natural fibre biomass for the production of polymer composites, which allows the production of materials with improved properties, particularly, mechanical properties. The use of natural fibres in polymer compositions also makes it possible to reduce the consumption of fossil resources and the costs of the material. These composites possess low density, anti-corrosion characteristics and durability. However, natural fibres are polar, but most of the thermoplastic polymers, including polypropylene, are non-polar. Using a maleic anhydride compatibilizer can increase compatibility between the polar fibre and the nonpolar matrix, leading to improved functional properties of the composite material. Within the experimental part of the work, technologies were developed for 1) shredding of oat and spelt husks before introduction into the polypropylene matrix, 2) production of the grain husks containing polypropylene composites (PP 56,7 w.%, MAH-g-PP 3,3 w.% and husks 40 w.%) and 3) processing the above mentioned composites by injection moulding technology.
Atsauce Varkale, M., Bočkovs, I., Merijs-Meri, R., Bledzki, A. Polypropylene Composite Characterization and Grain Husks Pre-Preparation. No: Baltic Polymer Symposium 2018: Programme and Proceedings, Latvija, Jurmala, 12.-14. septembris, 2018. Riga: 2018, 72.-72.lpp.
Pilnais teksts
ID 27743