Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: The Improvement of Flexibility and Efficiency of Thermal Power Plants under Variable Operation Conditions

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Valsts pētījumu programmas
Aizstāvēšana: 22.11.2018 13:00, Āzenes ielā 12/1, 306. auditorijā
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā The Improvement of Flexibility and Efficiency of Thermal Power Plants under Variable Operation Conditions
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Pētniecības platforma Neviena
Autori Poļina Ivanova
Atslēgas vārdi Cycling operation, efficiency, flexibility, thermal power plants
Anotācija Tirgus mehānismi, atjaunīgo energoresursu atbalsti un mainīga ģenerācija atstāj negatīvu ietekmi uz fosilo kurināmo termoelektrocentrāļu (TEC) darbības režīmiem un to tālāko eksistenci nākotnē. TEC darbības režīmi tiek izmainīti no bāzes un cikliskiem režīmiem (jauni darbības režīmi). Bāzes režīma fosilā kurināmā termoelektrostacijas daļēji vai vispār nav adoptētas cikliskiem režīmiem. Tas noved pie TEC efektivitātes samazināšanas, biežiem avāriju atslēgumiem un apturēšanām. Tādējādi bāzes režīma termoelektrocentrāļu elastīguma līmeni ir nepieciešams palielināt, lai adaptētu to darbību jauniem darbības apstākļiem, palielinātu efektivitāti, elastīgumu, darbības rentabilitāti un novērstu no agrīnas iekonservēšanas, kā arī nodrošinātu drošu mainīgas ģenerācijas integrāciju enerģijas ražošanas procesā. Ir dažādi pasākumi, lai uzlabotu termoelektrostaciju elastīgumu. Darbā ir izstrādāts gāzes turbīnu kombinēta cikla elektrostaciju pārejas režīmu matemātiskais apraksts. EM&OM (no angļu valodas Evaluation Model and Optimization Model) pieeja ir izstrādāta, lai optimizētu TEC darbības režīmus bīdot palaišanas “atpakaļ” un apturēšanas “uz priekšu”. Vispārējais algoritms ir izstrādāts, lai realizētu tehniski ekonomisko pamatojumu tehnoloģijām, kuras nodrošina TEC elastīguma un efektivitātes līmeņa palielināšanu. Algoritms tiek adoptēts trim tehnoloģijām: gaisa dzesēšanas, elektriskais katla un siltuma akumulatora. Darbā izstrādātie un aprakstītie pasākumi izmēģināti uz AS Latvenergo ražotnes Rīgas TEC-2 piemēra, ievērojot Latvijas klimatiskos apstākļus. Izstrādātos pasākumus var adoptēt citiem termoelektrocentrāļu veidiem. Darbā iegūtie rezultāti arī var būt noderīgi AS Latvenergo, lai lemtu par nepieciešamību palielināt Rīgas TEC-2 elastīgumu, un pētniekiem no Rīgas Tehniskās universitātes, kuri var izmantot iegūtus rezultātus kā izejas datus elektrostacijas optimizācijas programmatūras izstrādei.
Atsauce Ivanova, Poļina. The Improvement of Flexibility and Efficiency of Thermal Power Plants under Variable Operation Conditions. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2018. 103 lpp.
Pilnais teksts Pilnais teksts
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 27937