Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Characteristics and Sinterability of Ceria Stabilized Zirconia Nanoparticles Prepared by Chemical Methods

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Valsts pētījumu programmas
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Characteristics and Sinterability of Ceria Stabilized Zirconia Nanoparticles Prepared by Chemical Methods
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Jānis Grabis
Dzidra Jankoviča
Ints Šteins
Māra Lubāne
Inta Sīpola
Atslēgas vārdi Ceria, Spark plasma sintering, Synthesis of nanoparticles, Zirconia
Anotācija Microwave assisted and molten salts synthesis were extended for preparation of ceria (10 mol%; 15 mol%) stabilized zirconia and their parameters and sinterability were compared with that of particles prepared by the sol-gel combustion method. As-prepared powders by using microwave assisted and sol-gel combustion synthesis contained single tetragonal ZrO2 phase but powders prepared by molten salts combustion method contained two ceria-stabilized tetragonal phases with different content of ceria. The crystallite size of the as-prepared zirconia phases was in the range of 3.2 – 9.4 nm and the average particles size is in the range of 7.6 – 24.6 nm depending on the synthesis method. Additional calcination of the powders up to 1000 °C led to increase of crystallite size in the range of 19 – 25 nm and decrease of specific surface area in the range of 18 – 21 m2/g and partial formation of monoclinic phase of ZrO2. Bulk materials with fine-grained microstructure (0.8 – 1.6 µm) and density in the range of 95.2 – 97.2 % were obtained by spark plasma sintering at 1280 – 1310 °C during 3 min. Nanoparticles prepared by microwave assisted synthesis showed better sinterability and higher density.
DOI: 10.5755/j01.ms.24.3.18288
Hipersaite: http://matsc.ktu.lt/index.php/MatSc/article/view/18288 
Atsauce Grabis, J., Jankoviča, D., Šteins, I., Lubāne, M., Sīpola, I. Characteristics and Sinterability of Ceria Stabilized Zirconia Nanoparticles Prepared by Chemical Methods. Materials Science = Medžiagotyra, 2018, Vol.24, No.3, 243.-246.lpp. ISSN 1392-1320. Pieejams: doi:10.5755/j01.ms.24.3.18288
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 28177