Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds Māra Lubāne
E-pasts Mara.Lubane@rtu.lv

Publikācijas

Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
Characteristics and Sinterability of Ceria Stabilized Zirconia Nanoparticles Prepared by Chemical Methods Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2018 Jānis Grabis, Dzidra Jankoviča, Ints Šteins, Māra Lubāne, Inta Sīpola
Formation of B6O Based Materials by Reactive Spark Plasma Sintering Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2016 Jānis Grabis, Dzintra Ārija Rašmane, Ints Šteins, Māra Lubāne
Magnetic Nanoparticles Prepared by Spark Discharge Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2016 Mikhail Maiorov, Elmars Blums, Gunars Kronkalns, Māra Lubāne, Aija Krūmiņa
Magnetite Nanoparticles Prepared by Spark Erosion Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2016 M. Maiorov, E. Blums, G. Kronkalns, Māra Lubāne
Photocatalytic Properties of ZnO-TiO2 Composite Films Prepared by Spray Pyrolysis Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2018 Jānis Grabis, Anita Letlena, Ints Šteins, Māra Lubāne, Aija Krūmiņa
Production of Nano-Sized Co3O4 by Pyrolysis of Organic Extracts Raksts konferenču tēžu krājumā 2016 Vera Serga, Aija Krūmiņa, Māra Lubāne, Gundega Heidemane, Mikhail Maiorov
Production of Nano-Sized Co3O4 by Pyrolysis of Organic Extracts Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS 2017 Vera Serga, Aija Krūmiņa, Māra Lubāne, Gundega Heidemane, Mikhail Maiorov
Stabilizēta cirkonija dioksīda nanodaļiņu sintēze un pārstrāde nanomateriālos Raksts konferenču tēžu krājumā 2016 Jānis Grabis, Dzidra Jankoviča, Ints Šteins, Krišjānis Šmits, Māra Lubāne
Synthesis and Spark Plasma Sintering of Nanosized Refractory Carbide / Nitride Powders Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2020 Ilmārs Zālīte, Anita Letlena, Ints Šteins, Aija Krūmiņa, Māra Lubāne, Jānis Grabis
Synthesis and Spark Plasma Sintering of Nanosized Refractory Carbide / Nitride Powders Raksts konferenču tēžu krājumā 2019 Ilmārs Zālīte, Anita Letlena, Ints Šteins, Aija Krūmiņa, Māra Lubāne, Jānis Grabis
Atrasti 10 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.

Projekti

Nosaukums Nozare Struktūrvienība Atbildīgā persona
Elektroķīmijas laboratorija (34-14N03-N8198) 14N03 Valdis Kokars
Neorganiskās ķīmijas institūts (34-14N00-N8180) 14N00 Tālis Juhna
Saules gaismā aktīvu fiksētu TiO2-ZnO sistēmas fotokatalizatoru izstrāde Nanotehnoloģijas un nanomateriāli 14N00 Jānis Grabis
Smago metālu jonu izdalīšana no notekūdeņiem un to dūņām izmantojot elektrodialīzi caur šķidrām membrānām Materiālu tehnoloģija 14N00 Tatiana Sadyrbaeva