Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Photocatalytic Properties of ZnO-TiO2 Composite Films Prepared by Spray Pyrolysis

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums ES struktūrfondi
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Photocatalytic Properties of ZnO-TiO2 Composite Films Prepared by Spray Pyrolysis
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Jānis Grabis
Anita Letlena
Ints Šteins
Māra Lubāne
Aija Krūmiņa
Atslēgas vārdi ZnO-TiO2 composite films, photocatalysis, MB degradation, ultraviolet radiation, simulated solar light
Anotācija Thin films of ZnO, ZnO coated with TiO2 and ZnO modified with titania were prepared by using simple spray pyrolysis of zinc and titanium containing solutions. The photocatalytic activity of the obtained films was determined by degradation of MB solution under UV and simulated solar illumination. The photocatalytic activity of ZnO/TiO2 films depended on the content of titania, substrate surface roughness, surface area and deposition cycles. The highest activity under simulated solar light was detected for ZnO films containing 3 wt.% of TiO2.
DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.788.68
Hipersaite: https://www.scientific.net/KEM.788.68 
Atsauce Grabis, J., Letlena, A., Šteins, I., Lubāne, M., Krūmiņa, A. Photocatalytic Properties of ZnO-TiO2 Composite Films Prepared by Spray Pyrolysis. Key Engineering Materials, 2018, Vol.788, 68.-73.lpp. ISSN 1662-9795. Pieejams: doi:10.4028/www.scientific.net/KEM.788.68
Papildinformācija Citējamību skaits:
  • Scopus  0
ID 28178