Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: The Effect of Layered Silicate Nanofiller on the Mechanical and Barrier Properties of Polypropylene Based Composites

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Pētniecības projekti
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā The Effect of Layered Silicate Nanofiller on the Mechanical and Barrier Properties of Polypropylene Based Composites, Reinforced with Lignocellulosic Fillers
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Pētniecības platforma Materiāli, procesi un tehnoloģijas
Autori Remo Merijs-Meri
Jānis Zicāns
Tatjana Ivanova
Ivans Bočkovs
Madara Žiganova
Andrzej K. Bledzki
Piotr Franciszczak
Paulius Danilovas
Atslēgas vārdi POLYPROPYLENE BASED COMPOSITES, MECHANICAL and BARRIER PROPERTIES, NANOFILLERS, LIGNOCELLULOSIC FILLERS ,
Anotācija In this research mechanical, barrier as well as structural properties of layered silicate nanofiller modified polypropylene and its hybrid composites with a range of lignocellulosic fillers – wood flour, oat husks and spelt husks – are investigated. The effect of the amount of the nanofiller on the aforementioned properties of the composites is evaluated. It is determined that the used layered silicate nanofiller up to certain concentration can be successfully used to modify mechanical and barrier properties of polypropylene and its hybrid composites with the used lignocellulosic fillers.
Atsauce Merijs-Meri, R., Zicāns, J., Ivanova, T., Bočkovs, I., Varkale, M., Bledzki, A., Franciszczak, P., Danilovas, P. The Effect of Layered Silicate Nanofiller on the Mechanical and Barrier Properties of Polypropylene Based Composites, Reinforced with Lignocellulosic Fillers. No: ICNF, 4th International Conference on Natural Fibers, Smart Sustainable Solutions: Book of Abstracts, Portugāle, Porto, 1.-3. jūlijs, 2019. Porto: Tecminho - Associação Universidade-Empresa Para O Desenvolvimento, 2019, 370.-371.lpp.
Pilnais teksts
Papildinformācija Citējamību skaits:
  • Scopus  0
ID 29441