Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Structure and Mechanical Properties of Polypropylene Based Composites

Publikācijas veids Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Pētniecības projekti
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Structure and Mechanical Properties of Polypropylene Based Composites, Reinforced with Lignocellulosic Fillers from Agricultural Waste
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Pētniecības platforma Materiāli, procesi un tehnoloģijas
Autori Jānis Zicāns
Remo Merijs-Meri
Ivans Bočkovs
Madara Žiganova
Andrzej K. Bledzki
Piotr Franciszczak
Paulius Danilovas
Jānis Grāvītis
Atslēgas vārdi POLYPROPYLENE BASED COMPOSITES, MECHANICAL and STRUCTURE PROPERTIES,LIGNOCELLULOSIC FILLERS FROM AGRICULTURAL WASTE
Anotācija The current research aims at manufacturing and investigating of spelt and oat husks derived lignocellulosic fillers reinforced polypropylene composites in comparison to commercial wood flour containing polypropylene based system. Structure and mechanical properties of the composites have been investigated. It has been demonstrated that certain grain husks reinforced systems could be used to replace traditional wood flour polypropylene composites in specific applications.
Atsauce Zicāns, J., Merijs-Meri, R., Bočkovs, I., Varkale, M., Bledzki, A., Franciszczak, P., Danilovas, P., Grāvītis, J. Structure and Mechanical Properties of Polypropylene Based Composites, Reinforced with Lignocellulosic Fillers from Agricultural Waste. No: ICNF, 4th International Conference on Natural Fibers, Smart Sustainable Solutions: Book of Abstracts, Portugāle, Porto, 1.-3. jūlijs, 2019. Porto: Tecminho - Associação Universidade-Empresa Para O Desenvolvimento, 2019, 374.-375.lpp.
Papildinformācija Citējamību skaits:
  • Scopus  0
ID 29442