Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Nolikums bakalaura darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai profesionālā bakalaura studiju programmā "Nekustamā īpašuma pārvaldība”

Publikācijas veids Citas grāmatas (tai skaitā skolu mācību grāmatas, populārzinātniskā literatūra, daiļliteratūra, vārdnīcas, enciklopēdijas u.c.)
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Valsts budžeta finansējums izglītībai
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Nolikums bakalaura darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai profesionālā bakalaura studiju programmā "Nekustamā īpašuma pārvaldība”
Nosaukums angļu valodā The Regulations for the Development and Defence of Bachelor's Thesis in the Professional Higher Education Bachelor Study Program “Real Estate Management”
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.1. Būvniecības un transporta inženierzinātnes
Pētniecības platforma Pilsētas un attīstība
Autori Ineta Geipele
Iveta Amoliņa
Kristīne Fedotova
Atslēgas vārdi bakalaura darbs, atsauksme, recenzija
Anotācija Nolikums paredzēts bakalaurantiem, kuri studē profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Nekustamā īpašuma pārvaldība”, lai nodrošinātu vienveidību bakalaura darbu struktūrā, kā arī bakalaura darbu vadītājiem, recenzentiem un Valsts pārbaudījumu komisijas locekļiem. Nolikuma mērķis ir dot iespēju bakalaurantiem savlaicīgi iepazīties ar bakalaura darbam izvirzītajām prasībām, izstrādāšanas, noformēšanas un aizstāvēšanas kārtību.
Anotācija angļu valodā The Regulations are intended for ba students studying in the professional higher education Bachelor study program “Real Estate Management” in order to ensure uniformity in the structure of Bachelor thesis, as well as Bachelor thesis supervisors, reviewers and State Examination Board members. The aim of the Regulations is to give students the opportunity to get acquainted with the requirements for the Bachelor thesis, the procedure of its development, presentation and defense.
Hipersaite: http://buni.rtu.lv/bunii-katedras/ 
Atsauce Geipele, I., Amoliņa, I., Fedotova, K. Nolikums bakalaura darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai profesionālā bakalaura studiju programmā "Nekustamā īpašuma pārvaldība”. 1. Rīga: BUNI institūts, 2019. 33 lpp.
ID 29805