Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Nolikums studiju projekta izstrādāšanai un aizstāvēšanai studiju kursā "Nekustamā īpašuma vērtēšana" (studiju projekts)

Publikācijas veids Citas grāmatas (tai skaitā skolu mācību grāmatas, populārzinātniskā literatūra, daiļliteratūra, vārdnīcas, enciklopēdijas u.c.)
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Valsts budžeta finansējums izglītībai
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Nolikums studiju projekta izstrādāšanai un aizstāvēšanai studiju kursā "Nekustamā īpašuma vērtēšana" (studiju projekts)
Nosaukums angļu valodā Regulations for Elaboration and Defense of the Study Project in the Study Course "Valuation of Real Estate" (Study Project)
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.1. Būvniecības un transporta inženierzinātnes
Pētniecības platforma Pilsētas un attīstība
Autori Jānis Vanags
Sanda Geipele
Didzis Usenieks
Iveta Stāmure
Atslēgas vārdi studiju projekts, aizstāvēšana, nekustamā īpašuma vērtē';sana
Anotācija Nolikums paredzēts studentiem, kuri apgūst RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta īstenoto studiju kursu "Nekustamā īpašuma vērtēšana" (studiju projekts), kura ietvaros ir paredzēts izstrādāt un aizstāvēt projekta darbu - nekustamā īpašuma novērtējumu.
Anotācija angļu valodā The regulations are intended for students who are studying the course "Real Estate Valuation" (study project) implemented by RTU Faculty of Engineering Economics and Management, which is intended to develop and defend project work - valuation of real estate.
Hipersaite: http://buni.rtu.lv/bunii-katedras/ 
Atsauce Vanags, J., Geipele, S., Usenieks, D., Stāmure, I. Nolikums studiju projekta izstrādāšanai un aizstāvēšanai studiju kursā "Nekustamā īpašuma vērtēšana" (studiju projekts). Rīga: RTU BUNI, 2019. 14 lpp.
ID 29815