Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Nolikums studiju projekta izstrādāšanai un aizstāvēšanai studiju kursā "Tirgvedības vadīšana nekustamā īpašuma darījumos" (studiju projekts)

Publikācijas veids Citas grāmatas (tai skaitā skolu mācību grāmatas, populārzinātniskā literatūra, daiļliteratūra, vārdnīcas, enciklopēdijas u.c.)
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Valsts budžeta finansējums izglītībai
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Nolikums studiju projekta izstrādāšanai un aizstāvēšanai studiju kursā "Tirgvedības vadīšana nekustamā īpašuma darījumos" (studiju projekts)
Nosaukums angļu valodā Regulations for Elaboration фnd Defense of the Study Project in the Study Course "Management of Marketing in Real Estate Transactions" (Study Project)
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.1. Būvniecības un transporta inženierzinātnes
Pētniecības platforma Pilsētas un attīstība
Autori Ineta Geipele
Kristīne Fedotova
Raja Kočanova
Atslēgas vārdi studiju projekts, aizstāvēšana, tirgvedības vadīšana, darījumi ar nekustamo īpašumu
Anotācija Nolikums paredzēts studentiem, kuri apgūst RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta īstenoto studiju kursu "Tirgvedības vadīšana nekustamā īpašuma darījumos" (studiju projekts), kura izstrādes laikā ir paredzēts izstrādāt un aizstāvēt projekta darbu.
Anotācija angļu valodā The Regulations is intended for students, who studying the study course “Management of Marketing in Real Estate Transactions” (study project) implemented by the institute of Civil Construction and Real Estate Economics Engineering and Management Faculty, RTU , during the development of which the project is intended to be developed and defended.
Hipersaite: http://buni.rtu.lv/bunii-katedras/ 
Atsauce Geipele, I., Fedotova, K., Kočanova, R. Nolikums studiju projekta izstrādāšanai un aizstāvēšanai studiju kursā "Tirgvedības vadīšana nekustamā īpašuma darījumos" (studiju projekts). Rīga: RTU BUNI, 2019. 14 lpp.
ID 29817