Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Nolikums studiju projekta izstrādāšanai un aizstāvēšanai studiju kursā "Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana" (studiju projekts)

Publikācijas veids Citas grāmatas (tai skaitā skolu mācību grāmatas, populārzinātniskā literatūra, daiļliteratūra, vārdnīcas, enciklopēdijas u.c.)
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Valsts budžeta finansējums izglītībai
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Nolikums studiju projekta izstrādāšanai un aizstāvēšanai studiju kursā "Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana" (studiju projekts)
Nosaukums angļu valodā Regulations for Elaboration and Defense of the Study Project in the Study Course "Management and Maintenance of Real Estate" (Study Project)
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.1. Būvniecības un transporta inženierzinātnes
Pētniecības platforma Pilsētas un attīstība
Autori Ineta Geipele
Iveta Amoliņa
Kristīne Fedotova
Raja Kočanova
Atslēgas vārdi studiju projekts, aizstāvēšana, nekustamā īpašuma pārvaldīšana
Anotācija Nolikums paredzēts studentiem, kuri apgūst RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta īstenoto studiju kursu "Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana" (studiju projekts), kura izstrādes laikā ir paredzēts izstrādāt un aizstāvēt projekta darbu par nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jautājumiem.
Anotācija angļu valodā The Regulations is intended for students who undertake the study course “Management and Maintenance of Real Estate” (study project) conducted by the Institute of Civil Construction and Real Estate Economics of Faculty of Engineering Economics and Management, RTU, which is intended to develop and defend project work on matters relating to the management and administration of real estate.
Hipersaite: http://buni.rtu.lv/bunii-katedras/ 
Atsauce Geipele, I., Amoliņa, I., Fedotova, K., Kočanova, R. Nolikums studiju projekta izstrādāšanai un aizstāvēšanai studiju kursā "Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana" (studiju projekts). Rīga: RTU BUNI, 2019. 14 lpp.
ID 29818