Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Klimata inženierija un politika

Publikācijas veids Zinātniskās monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Valsts pētījumu programmas
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Klimata inženierija un politika
Nosaukums angļu valodā Climate Engineering and Policy
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.7. Vides inženierija un enerģētika
Pētniecības platforma Enerģija un apkārtējā vide
Autori Reinis Āboltiņš
Uldis Bariss
Andra Blumberga
Dagnija Blumberga
Einārs Cilinskis
Maksims Feofilovs
Armands Grāvelsiņš
Tatjana Kuzņecova
Laine Lupkina
Indra Muižniece
Claudio Rochas
Francesco Romagnoli
Atslēgas vārdi Pilsētu izturētspēja, pielāgošanās, klimata pārmaiņas
Anotācija Antropogēno faktoru ietekme uz klimata pārmaiņām, ko rada siltumnīcefekta gāzes, tuvojas robežai, kas var izraisīt civilizāciju apdraudošas pārmaiņas, vai, iespējams, jau ir pārsniegusi to. Šobrīd enerģētikas nozare ir viens no lielākajiem siltumnīcefektu gāzu avotiem, un ir nepieciešamas politiskas, tehnoloģiskas un ekonomiskas pārmaiņas, lai novērstu esošo ietekmi uz klimata pārmaiņām. Papildus ir jāveicina inženierkomunikāciju adaptācija jau esošajām klimata pārmaiņām. Lai īstenotu klimata adaptācijas pasākumus, nepieciešamas pārmaiņas infrastruktūrā, pārvaldībā, likumdošanā un sabiedrības izglītības jomā. Monogrāfijā apkopoti RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūtā veiktie pētījumi, kas veltīti klimata inženierijas un politikas jautājumu izpētei enerģētikas nozarē. Apkopotie pētījumi ietver dažādas metodes, tajā skaitā sistēmdinamiku, daudzkritēriju analīzi, stohastisku varbūtību simulāciju un analīzi. Monogrāfija būs noderīga zinātniekiem, kas vēlas iepazīties ar inovatīvām metodēm klimata adaptācijas jautājumu risināšanā, valsts un pašvaldību politikas plānotājiem, kuru mērķis ir izveidot klimata adaptācijas stratēģiju, un visiem, kas vēlas uzzināt par enerģētikas nozares aktualitātēm un turpmākajām attīstības tendencēm Latvijā atbilstoši klimata pārmaiņu samazināšanas mērķiem.
Anotācija angļu valodā The number of natural hazards caused by climate change is increasing. To deal with emerging threats it is crucial to increase resilience of communities and infrastructure to climate change and natural disasters, while reducing the effects on climate change itself. This requires political, technological and economic changes. Energy sector is one of the main contributors to climate change. Collective monography is devoted to the development of future climate adaptation measures for energy sector and built infrastructure. Collective monography consists of researches conducted by Institute of Energy Systems and Environment on climate engineering and policy for the energy sector. Researches presented in collective monography adopt variety of different methods, including system dynamics, multi-criteria decision analysis, stochastic probability simulation and analysis. Results of researches presented in this collective monography can be used by scientists, policy planners and other stakeholders to improve their climate adaptation strategies and climate resilience.
Atsauce Āboltiņš, R., Bariss, U., Blumberga, A., Blumberga, D., Cilinskis, E., Feofilovs, M., Grāvelsiņš, A., Kuzņecova, T., Lupkina, L., Muižniece, I., Rochas, C., Romagnoli, F. Klimata inženierija un politika. Rīga: RTU Izdevniecība, 2020. 204 lpp. ISBN 978-9934-22-102-6.
ID 30901