Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Computer-Based Training Courses in Maritime & Transport Logistics Area

Publikācijas veids Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Computer-Based Training Courses in Maritime & Transport Logistics Area
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.2. Datorzinātne un informātika
Autori Tatjana Rikure
Leonīds Novickis
Atslēgas vārdi Computer-based training, courses, logistics
Anotācija anotācija
Atsauce Rikure, T., Novickis, L. Computer-Based Training Courses in Maritime & Transport Logistics Area. No: IT & T Solutions in Logistics and Maritime Applications : Scientific Proceedings of the Project eLOGMAR-M Funded by the European Commission under the 6th Framework Programme. Riga: Jumi, 2006, 157.-166.lpp. ISBN 9984-30-119-2.
ID 3278