Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Evaluation of the e-Learning Applications and Systems

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Evaluation of the e-Learning Applications and Systems
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.2. Datorzinātne un informātika
Autori Leonīds Novickis
Tatjana Rikure
Atslēgas vārdi Quality, assessment, evaluation, validation, e-learning, UNITE project
Anotācija Elektronisko apmācību lietojumu un sistēmu izstrādes nozare pašlaik ļoti ātri attīstās un paplašinās. Viens no svarīgākiem aspektiem elektronisko apmācību sistēmu izstrādē ir noteikt vai izstrādātās sistēmas kvalitāte atbilst pedagoģiski pamatotai un finansiāli rentablai sistēmai. Rakstā ir apskatītas vairākās kvalitātes novērtēšanas metodoloģijas un pieejas, kuru realizēšanai tiek izmantoti kvalitatīvie un kvantitatīvie kritēriji. Ir doti autoru komentāri šo pieeju iespējamai lietošanai e-apmācības sistēmu kvalitātes novērtēšanai. Kvalitātes novērtēšanas metodoloģijas un pieejas ir apskatītas UNITE projekta ietvaros, kas ir Eiropas Komisijas 6.ietvarprogrammas „STREP” tipa projekts. UNITE projekta ietvaros ir plānots izstrādāt un ieviest tehnoloģisko platformu, kas tiks papildināta ar pedagoģisko saturu ar nolūku veidot un izstrādāt augstas kvalitātes e-apmācības saturu vidusskolas skolnieku apmācībai. Lietišķo datorsistēmu programmatūras (LDP) profesoru grupa ir UNITE projekta partneris, kurš ir iesaistīts kvalitātes novērtēšanas metodoloģijas izstrādes un ieviešanas posmos, un kura galvenie pienākumi iekļauj: 1) kvantitatīvās validācijas metodoloģijas izstrāde; 2) validācijas aktivitāšu vadība Latvijas vidusskolās.
Atsauce Novickis, L., Rikure, T. Evaluation of the e-Learning Applications and Systems . Lietišķās datorsistēmas. Nr.30, 2007, 104.-113.lpp. ISSN 1407-7493.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 3280