Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Синтез и противораковые свойства сложных эфиров 3-метил-1

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Russian (ru)
Nosaukums oriģinālvalodā Синтез и противораковые свойства сложных эфиров 3-метил-1,1-диоксо-7α-хлорцеф-3-ем-4-карбоновой кислоты
Nosaukums angļu valodā Synthesis and Anticancer Properties of 7α-Chloro-3-Methyl-1,1-Dioxoceph-3-Em-4-Carboxylic Acid Esters
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Rasma Bokaldere
Klāra Dikovska
Iveta Kanepe
Edvards Liepiņš
Edmunds Lukevics
Marina Petrova
Irina Potoročina
Irina Šestakova
Grigorijs Veinbergs
Maksims Vorona
Atslēgas vārdi эфиры 2-диметиламинометилен-3-метил-1,1-диоксо-7α-хлорцеф-3-ем-4-карбоновой кислоты, эфиры 3-метил-1,1-диоксо-7α-хлорцеф-3-ем-4-карбоновой кислоты, цитотоксическая активность.
Anotācija Синтезированы трет-бутиловые эфиры 3-азидометил-, 3-изотиоцианатометил-, 3-хлор- метил- и 3-пара-нитрофенилвинил-1,1-диоксо-7α-хлорцеф-3-ем-4-карбоновой кислоты, а также сложные эфиры 3-метил-1,1-диоксо-7α-хлорцеф-3-ем-4-карбоновой кислоты и 2-ди-метиламинометилен-3-метил-1,1-диоксо-7α-хлорцеф-3-ем-4-карбоновой кислоты. Обобщены и проанализированы результаты цитотоксического скрининга этих соединений в отно- шении раковых и нормальных клеток in vitro.
Anotācija angļu valodā -
Atsauce Bokaldere, R., Dikovska, K., Kanepe, I., Liepiņš, E., Lukevics, E., Petrova, M., Potoročina, I., Šestakova, I., Veinbergs, G., Vorona, M. Синтез и противораковые свойства сложных эфиров 3-метил-1,1-диоксо-7α-хлорцеф-3-ем-4-карбоновой кислоты. Химия гетероциклических соединений, 2007, N 2, 259.-273.lpp.
ID 3673