Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds Marina Petrova

Publikācijas

Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
1-[N'-alkil(aril)ureīdo]-2,2-dimetil-3-acetilciklobutāni Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2001 Fricis Avotiņš, Marina Petrova
10-Арил-7,7-диметил- 5,6,7,8,9,10-гексагидро-11Н-пиридо[3,2-b][1,4]бензодиазепин-9-оны Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu 2014 Nataļja Tonkiha, Andris Strakovs, Marina Petrova, Māris Turks
1H and 13C NMR Analysis of Vegetable Oils = Augu eļļas analīze izmantojot 1H un 13C KMR metodes Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2005 Marina Petrova, Edvards Liepiņš
1H NMR Spectral Analysis of Gasolines with Various Content of Octane Numbers = 1H KMR spektru analīze degvielu paraugiem ar atšķirīgiem oktānskaitļiem Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2005 Marina Petrova, Edvards Liepiņš, Valdis Kampars
1H, 13C and 15N Chemical Shifts and H/D NMR Isotope Effects in Compounds with Strong Intramolecular NH...O=C Hydrogen Bond Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2008 Marina Petrova, Ruslans Muhamadejevs, Andris Strakovs, Jānis Pauliņš, Inta Strakova, Edvards Liepiņš
2-Aizvietoto 4(3H)-hinazolinonu sintēze uz 2,2-dimetilciklobutānkarbonskābju bāzes Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2001 Fricis Avotiņš, Marina Petrova, Andris Strakovs
3-Acil-1,5-benzodiazepīni 4-aizvietotu 1,2-diaminobenzolu reakcijās ar 2-formil-1,3-indandionu un 2-formildimedonuciklān Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2005 Andris Strakovs, Aleksandrs Gurkovskis, Marina Petrova
6Н,7Н-Хромено[4,3-d]пиридо[1,2-a]пиримидин-6-оны Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu 2014 Inta Strakova, Marina Petrova, Sergejs Beļakovs, Andris Strakovs, Māris Turks
Antranilskābes amīda reakcijas ar aromātiskiem aldehīdiem Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2003 Andris Strakovs, Fricis Avotiņš, Marina Petrova
Composition of Gasoline by 1H NMR Spectroscopy and Its Octane Numbers = Benzīna sastāva noteikšana ar 1H KMR spektroskopiju un to oktānskaitļi Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2007 Valdis Kampars, Marina Petrova, Edvards Liepiņš
Atrasti 19 ieraksti, tiek attēloti no 1 līdz 10.[Pirmā/Iepriekšējā] 1,2 [Nākamā/Pēdējā]