Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds Andris Strakovs
Zinātniskais grāds Habilitētais doktors
E-pasts Andris.Strakovs@rtu.lv

Publikācijas

Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
10-Арил-7,7-диметил- 5,6,7,8,9,10-гексагидро-11Н-пиридо[3,2-b][1,4]бензодиазепин-9-оны Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu 2014 Nataļja Tonkiha, Andris Strakovs, Marina Petrova, Māris Turks
1H, 13C and 15N Chemical Shifts and H/D NMR Isotope Effects in Compounds with Strong Intramolecular NH...O=C Hydrogen Bond Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2008 Marina Petrova, Ruslans Muhamadejevs, Andris Strakovs, Jānis Pauliņš, Inta Strakova, Edvards Liepiņš
1-Фенил- 7-(4-фенил[1,2,3]триазол-1-ил)-4,5,6,7-тетрагидро-1Н-индазол-4-он Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu 2014 Inta Strakova, Māris Turks, Andris Strakovs, Sergejs Beļakovs
2-Aizvietoto 4(3H)-hinazolinonu sintēze uz 2,2-dimetilciklobutānkarbonskābju bāzes Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2001 Fricis Avotiņš, Marina Petrova, Andris Strakovs
2-Metil-3-amino-4(3H)-hinazolinona atvasinājumu sintēze un raksturojums Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2009 Fricis Avotiņš, Andris Strakovs
3-Acil-1,5-benzodiazepīni 4-aizvietotu 1,2-diaminobenzolu reakcijās ar 2-formil-1,3-indandionu un 2-formildimedonuciklān Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2005 Andris Strakovs, Aleksandrs Gurkovskis, Marina Petrova
6Н,7Н-Хромено[4,3-d]пиридо[1,2-a]пиримидин-6-оны Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu 2014 Inta Strakova, Marina Petrova, Sergejs Beļakovs, Andris Strakovs, Māris Turks
Antranilskābes amīda reakcijas ar aromātiskiem aldehīdiem Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2003 Andris Strakovs, Fricis Avotiņš, Marina Petrova
Izatskābes anhidrīda reakcijas ar diamīniem Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2008 Fricis Avotiņš, Ērika Bizdēna, Inta Strakova, Andris Strakovs
Reactions of 1-Aryl- And 2,3-Diaryl- 5-Diazo-6,6-Dimethyl-4-Oxo-4,5,6,7-Tetra- Hydroindazoles with N-Ethyl- and N-Phenyl-Substituted Maleimides Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē 2009 Inta Strakova, Māris Turks, Ērika Bizdēna, Sergejs Beļakovs, Andrejs Tokmakovs, Andris Strakovs
Atrasti 19 ieraksti, tiek attēloti no 1 līdz 10.[Pirmā/Iepriekšējā] 1,2 [Nākamā/Pēdējā]