Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: 10-Арил-7

Publikācijas veids Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Russian (ru)
Nosaukums oriģinālvalodā 10-Арил-7,7-диметил- 5,6,7,8,9,10-гексагидро-11Н-пиридо[3,2-b][1,4]бензодиазепин-9-оны
Nosaukums angļu valodā 10-Aryl-7,7-dimethyl-5,6,7,8,9,10-hexahydro-11H-pyrido[3,2-b][1,4]benzodiazepin-9-ones
Rakstu krājuma / Monogrāfijas nosaukums Химия гетероциклических соединений. Современные аспекты. Том 2
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Nataļja Tonkiha
Andris Strakovs
Marina Petrova
Māris Turks
Atslēgas vārdi dimedone, pyridobenzodiazepines, diaminopyridines, fused heterocycles
Anotācija The synthesis of fused pyridobenzodiazepines from dimedone is discussed.
Anotācija angļu valodā The synthesis of fused pyridobenzodiazepines from dimedone is discussed.
Atsauce Tonkiha, N., Strakovs, A., Petrova, M., Turks, M. 10-Арил-7,7-диметил- 5,6,7,8,9,10-гексагидро-11Н-пиридо[3,2-b][1,4]бензодиазепин-9-оны. No: Химия гетероциклических соединений. Современные аспекты. Том 2. В.Карцев red. Москва: 2014. 521.-525.lpp. ISBN 9785903078417.
ID 18389