Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds Fricis Avotiņš

Publikācijas

Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
1-[N'-alkil(aril)ureīdo]-2,2-dimetil-3-acetilciklobutāni Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2001 Fricis Avotiņš, Marina Petrova
2-Aizvietoto 4(3H)-hinazolinonu sintēze uz 2,2-dimetilciklobutānkarbonskābju bāzes Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2001 Fricis Avotiņš, Marina Petrova, Andris Strakovs
2-Metil-3-amino-4(3H)-hinazolinona atvasinājumu sintēze un raksturojums Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2009 Fricis Avotiņš, Andris Strakovs
Antranilskābes amīda reakcijas ar aromātiskiem aldehīdiem Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2003 Andris Strakovs, Fricis Avotiņš, Marina Petrova
Dažu ciklobutāna rindas hidroksāmskābju sintēze un raksturojums Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2007 Fricis Avotiņš, Ērika Bizdēna
Izatskābes anhidrīda reakcijas ar diamīniem Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2008 Fricis Avotiņš, Ērika Bizdēna, Inta Strakova, Andris Strakovs
Reactions of Isatoic Anhydride with Aminoheterocycles and Cyclandione Fragment Containing Amines Raksts konferenču tēžu krājumā 2008 Fricis Avotiņš, Ērika Bizdēna, Inta Strakova, Andris Strakovs
Reactions of Isatoic Anhydride with Diamines Raksts konferenču tēžu krājumā 2008 Fricis Avotiņš, Ērika Bizdēna, Inta Strakova, Andris Strakovs
Амиды антраниловой кислоты, содержащие структурный фрагмент производных 1,3-цикландионов Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2008 Fricis Avotiņš, Ērika Bizdēna, Marina Petrova, Inta Strakova, Andris Strakovs
Atrasti 9 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.