Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: 2-Aizvietoto 4(3H)-hinazolinonu sintēze uz 2

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā 2-Aizvietoto 4(3H)-hinazolinonu sintēze uz 2,2-dimetilciklobutānkarbonskābju bāzes
Nosaukums angļu valodā Synthesis of 2-Substituted 4(3H)-quinazolinones on the Basis of 2,2-Dimethylcyclobutanes Carboxylic Acid
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Fricis Avotiņš
Marina Petrova
Andris Strakovs
Atslēgas vārdi Pinānskābe, pinonskābe, pīnskābe
Anotācija -
Anotācija angļu valodā -
Atsauce Avotiņš, F., Petrova, M., Strakovs, A. 2-Aizvietoto 4(3H)-hinazolinonu sintēze uz 2,2-dimetilciklobutānkarbonskābju bāzes. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija . Nr.3, 2001, 17.-23.lpp. ISSN 1407-7353.
Pilnais teksts
ID 2537