Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Latvija EK 6. Ietvara programmā 2002-2006

Publikācijas veids Zinātniskās monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Latvija EK 6. Ietvara programmā 2002-2006
Pētniecības nozare 6. Humanitārās un mākslas zinātnes
Pētniecības apakšnozare 6.1. Vēsture un arheoloģija
Autori Edgars Apeins
Juris Balodis
Uldis Berķis
Dina Bērziņa
Jānis Bērziņš
Kaspars Kalniņš
Ligita Liepiņa
inga Šīrante
Dace Tirzīte
Regīna Ūbele
Arnolds Ūbelis
Andis Zilāns
Atslēgas vārdi Latvija EK 6. Ietvara programmā;
Anotācija Izdevume mērķis ir sniegt īsu informāciju par Latvijas pārstāvju dalību Eiropas Kopienas 6.Ietvara programmā zinātnes un tehnoloģiju att;istībai (2002.-2006.)
Atsauce Apeins E., Balodis J., Berķis U., Bērziņa D., Bērziņš J., Kalniņš K., Liepiņa L., Šīrante i., Tirzīte D., Ūbele R., Ūbelis A., Zilāns A. Latvija EK 6. Ietvara programmā 2002-2006. - Rīga : Latvijas Zinātnes padome, Nacionālais kontaktupunkts, 2008. - 120 lpp.
ID 3775