Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds Jānis Bērziņš

Publikācijas

Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
Analysis of Structure of Cargo Turnover at Latvia’s Ports Recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts Latvijā vai ārzemēs izdotos zinātniskos žurnālos ar redkolēģiju, tai skaitā augstskolu izdevumos 2012 Jānis Bērziņš, Ilmars Lešinskis, Artūrs Prauliņš
Analysis of Structure of Cargo Turnover at Latvia’s Ports Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2012 Jānis Bērziņš, Ilmars Lešinskis, Artūrs Prauliņš
Doktora studijas lietderīgās pētniecības prasmei Raksts konferenču tēžu krājumā 2010 Jānis Bērziņš, Jānis Mazais, Guna Čivčiša, Jolanta Janauska, Iveta Mežinska, Valdis Priednieks, Narimants Salenieks
Fight aginst Piracy. Historical Expiarence and New Tecniques Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē 2011 Jānis Bērziņš, Ilmars Lešinskis
Latvija EK 6. Ietvara programmā 2002-2006 Zinātniskās monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas 2008 Edgars Apeins, Juris Balodis, Uldis Berķis, Dina Bērziņa, Jānis Bērziņš, Kaspars Kalniņš, Ligita Liepiņa, inga Šīrante, Dace Tirzīte, Regīna Ūbele, Arnolds Ūbelis, Andis Zilāns
Natural Radioactivity in Clay and Building Materials Used in Latvia Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2015 Daina Riekstiņa, Jānis Bērziņš, Tamāra Krasta, Ruta Švinka, Olga Skripņik
Profesionālā izglītība, pētniecība un inovācija ražošanas izaugsmes veicināšanai Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2008 Jolanta Janauska, Jānis Bērziņš, Narimants Salenieks
Внедрение изменений конвенции и кодекса ПДМНВ в учебные планы профессионального бакалавра Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē 2011 Jānis Bērziņš, Ilmars Lešinskis
Atrasti 8 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.