Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds Narimants Salenieks
Uzruna Mrs
Zinātniskais grāds Habilitētais doktors
E-pasts Narimants.Salenieks@rtu.lv

Publikācijas

Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
Augstskolu izaugsme Latvijas uzplaukumam Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2002 Jolanta Janauska, Jānis Rudņevs, Narimants Salenieks
Doktora studijas lietderīgās pētniecības prasmei Raksts konferenču tēžu krājumā 2010 Jānis Bērziņš, Jānis Mazais, Guna Čivčiša, Jolanta Janauska, Iveta Mežinska, Valdis Priednieks, Narimants Salenieks
Engineering / Managerial Education for International Business Knowledge in European Small Countries Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2005 Guna Čivčiša, Aivis Grīslis, Jolanta Janauska, Gundars Liberts, Jānis Rudņevs, Narimants Salenieks
Engineering / Managerial Education for the New Professionalism Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2008 Narimants Salenieks, Jolanta Janauska, Jānis Mazais
Engineering Education – New Approach and New Style Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS 2010 Guna Čivčiša, Jolanta Janauska, Iveta Mežinska, Jānis Mazais, Jānis Miķelsons, Jānis Rudņevs, Narimants Salenieks
Harmonized Quality Assurance and Assessment Methodology for Engineering Education Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2010 Guna Čivčiša, Jolanta Janauska, Jānis Mazais, Jānis Miķelsons, Iveta Mežinska, Narimants Salenieks
Improveability Training on Education and Research Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2010 Guna Čivčiša, Iveta Mežinska, Jolanta Janauska, Jānis Mazais, Narimants Salenieks, Inita Saleniece
Izcilās kvalitātes tehnoloģijas prasmīgai saimniekošnai Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2001 Jolanta Janauska, Jānis Mazais, Narimants Salenieks
Kvalitātes nodrošināšana un vadība augstākā izglītībā Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2008 Narimants Salenieks
Kvalitātes nodrošināšana un vadība augstākā izglītībā. EHEA veidojums Zinātniskās monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas 2008 Jolanta Janauska, Jānis Mazais, Jānis Miķelsons, Narimants Salenieks, Tatjana Volkova
Atrasti 24 ieraksti, tiek attēloti no 1 līdz 10.[Pirmā/Iepriekšējā] 1,2,3 [Nākamā/Pēdējā]

Projekti

Nosaukums Nozare Struktūrvienība Atbildīgā persona
Atbalsts RTU doktora studiju īstenošanai Citi 04000 Lauris Bisenieks
Programmas izstrāde un akadēmiskā personāla tālākizglītības kursu īstenošana studiju kvalitātes pilnveidē Izglītība Narimants Salenieks
Rokasgrāmatas uzņēmējiem "Mēriekārtas atbilstības novērtēšana" sagatavošana un izdošana, veicot tekstu un attēlu profesionālo un literāro rediģēšanu, sakŗtošanu un maketēšanu datortehnoloģijā Citi, IZM-RTU Narimants Salenieks