Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds Jolanta Janauska
Struktūrvienība (22603) Kvalitātes tehnoloģiju katedra
E-pasts Jolanta.Janauska@rtu.lv

Publikācijas

Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
Augstskolu izaugsme Latvijas uzplaukumam Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2002 Jolanta Janauska, Jānis Rudņevs, Narimants Salenieks
Doktora studijas lietderīgās pētniecības prasmei Raksts konferenču tēžu krājumā 2010 Jānis Bērziņš, Jānis Mazais, Guna Čivčiša, Jolanta Janauska, Iveta Mežinska, Valdis Priednieks, Narimants Salenieks
Engineering / Managerial Education for International Business Knowledge in European Small Countries Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2005 Guna Čivčiša, Aivis Grīslis, Jolanta Janauska, Gundars Liberts, Jānis Rudņevs, Narimants Salenieks
Engineering / Managerial Education for the New Professionalism Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2008 Narimants Salenieks, Jolanta Janauska, Jānis Mazais
Engineering Education – New Approach and New Style Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS 2010 Guna Čivčiša, Jolanta Janauska, Iveta Mežinska, Jānis Mazais, Jānis Miķelsons, Jānis Rudņevs, Narimants Salenieks
Harmonized Quality Assurance and Assessment Methodology for Engineering Education Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2010 Guna Čivčiša, Jolanta Janauska, Jānis Mazais, Jānis Miķelsons, Iveta Mežinska, Narimants Salenieks
Improveability Training on Education and Research Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2010 Guna Čivčiša, Iveta Mežinska, Jolanta Janauska, Jānis Mazais, Narimants Salenieks, Inita Saleniece
Innovations, Standards and Quality Management Systems: Analysis of Interrelation Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS 2013 Raimonda Liepiņa, Inga Lapiņa, Jolanta Janauska, Jānis Mazais
Izcilās kvalitātes tehnoloģijas prasmīgai saimniekošnai Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2001 Jolanta Janauska, Jānis Mazais, Narimants Salenieks
Kvalitātes funkciju izvērsuma metodes pielietošana studiju programmu pilnveidē Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2012 Jolanta Janauska, Inga Lapiņa
Atrasti 23 ieraksti, tiek attēloti no 1 līdz 10.[Pirmā/Iepriekšējā] 1,2,3 [Nākamā/Pēdējā]

Projekti

Nosaukums Nozare Struktūrvienība Atbildīgā persona
Ražošanas kvalitātes institūts (34-22600-N7050.3) Citi 22600 Jānis Mazais
Vadības kompetenču pilnveide izcilībā balstītai stresa novēršanai un darbam organizāciju ilgtspējīgai attīstībai Eiropā Uzņēmējdarbības veicināšana 22604 Jānis Mazais