Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds Jānis Mazais
Struktūrvienība (22600) Ražošanas kvalitātes institūts
Zinātniskais grāds Doktors
E-pasts Janis.Mazais@rtu.lv
ORCID http://orcid.org/0000-0003-3328-337X

Publikācijas

Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
15 gadu pieredze kvalitātes speciālistu sagatavošanā Raţošanas kvalitātes institūtā Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2008 Jānis Rudņevs, Jānis Mazais
Analysis of Technical Harmonization Approaches: Comparison and Improvement Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2012 Raimonda Liepiņa, Jānis Mazais, Inga Lapiņa
Assessment of Research Results Commercialization Process in Latvia Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2012 Oskars Priede, Jānis Mazais
Assessment of Technical Harmonization and Conformity in the Global Market Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē 2012 Raimonda Liepiņa, Inga Lapiņa, Jānis Mazais
Atbilstības novērtēšana: Ūdens patēriņa uzskaites metodes Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2012 Raimonda Liepiņa, Jānis Mazais, Inga Lapiņa
Atbilstības novērtēšanas elementi: saistītie jēdzieni, to pilnveide Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2013 Raimonda Liepiņa, Jānis Mazais, Inga Lapiņa
Benefits of Management System Integration Raksts konferenču tēžu krājumā 2016 Imants Meiers-Meiris, Jānis Mazais
Computer Technologies in Studies of Mechanical Engineering: What, How, Where? Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2008 Jānis Rudņevs, Jānis Mazais, Gunārs Upītis
Conformity Assessment: Billing Methods for Water Consumption Raksts konferenču tēžu krājumā 2012 Raimonda Liepiņa, Jānis Mazais, Inga Lapiņa
Contemporary Issues of Quality Management: Relationship between Conformity Assessment and Quality Management Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2014 Raimonda Liepiņa, Inga Lapiņa, Jānis Mazais
Atrasti 45 ieraksti, tiek attēloti no 1 līdz 10.[Pirmā/Iepriekšējā] 1,2,3,4,5 [Nākamā/Pēdējā]

Vadītie promocijas darbi

Nosaukums Izdošanas gads Autori
Atbilstības novērtēšanas sistēmas vadības problēmas un risinājumi 2013 Raimonda Liepiņa
Integrētas vadības sistēmas pilnveides metodoloģijas ražojošu nozaru uzņēmumos Latvijā 2011 Iveta Mežinska
Atrasti 2 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.

Projekti

Nosaukums Nozare Struktūrvienība Atbildīgā persona
ANDROID Izglītība 11509 Claudio Rochas
Atbalsts RTU doktora studiju īstenošanai Citi 04000 Lauris Bisenieks
Inovatīva stratēģiskā partnerība augstākajai izglītībai Eiropā Uzņēmējdarbības veicināšana 22603 Jānis Mazais
Kvalitātes pilnveides, pētijumu un mācību centrs (34-22604-I1919) 22604 Jānis Mazais
Kvalitātes pilnveides, pētijumu un mācību centrs (34-22604-I1919.N) 22604 Jānis Mazais
Kvalitātes pilnveides, pētijumu un mācību centrs (34-22604-I3363) 22604 Jānis Mazais
Nodarbinātības un prasmju prognozēšana: sociālo investīciju atdeve Uzņēmējdarbības veicināšana 22603 Inga Lapiņa
Ražošanas kvalitātes institūts (34-22600-DOK.RKI) 22600 Jānis Mazais
Ražošanas kvalitātes institūts (34-22600-N7050.3) Citi 22600 Jānis Mazais
Ražošanas kvalitātes institūts (34-22600-N7050.3.1) 22600 Jānis Mazais
Ražošanas kvalitātes institūts (34-22600-RSFF.RKI) Citi 22600 Jānis Mazais
Rīgas Tehniskās universitātes institucionālās kapacitātes attīstība Citi 04000 Gatis Bažbauers
Vadības iemaņu attīstīšana un uzlabošana vadītājiem krīzes laikā: novatoriska apmācību metodika Eiropas jaunajiem profesionāļiem (YOUNGLEADRES) Uzņēmējdarbības veicināšana 22108 Elīna Gaile-Sarkane
Vadības kompetenču pilnveide izcilībā balstītai stresa novēršanai un darbam organizāciju ilgtspējīgai attīstībai Eiropā Uzņēmējdarbības veicināšana 22604 Jānis Mazais