Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Doktora studijas lietderīgās pētniecības prasmei

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Doktora studijas lietderīgās pētniecības prasmei
Nosaukums angļu valodā Doctoral Studies for Practical Research Competence
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.2. Ekonomika un uzņēmējdarbība
Autori Jānis Bērziņš
Jānis Mazais
Guna Čivčiša
Jolanta Janauska
Iveta Mežinska
Valdis Priednieks
Narimants Salenieks
Atslēgas vārdi doktora kvalifikācijas raksturojums, kvalifikāciju ietvars,pētniecība, kopnozaru studiju programmas
Anotācija Doktora kvalifikācijas raksturojums izstrādājams saskanīgi ar Eiropas kvalifikāciju ietvaru EQF ar mērķējumu uz galarezultāta lietderību. Doktora studiju mērķis-zināšanu un prasmju jaubrade un jaunveide mērķtiecīgos pētījumos, pilnveides spēju attīstība praktizējoties pētniecībā, tās sākumposmā un turpmākos pētījumos.
Anotācija angļu valodā The doctoral qualification descriptions should be worked out in accordance with European Qualifications Framework (EQF) with a view to the viability of its outcome. The objective of doctoral studies is the creation and innovation of knowledge and skills in purposeful research, the development of perfection skills of research training and competences, starting at initial stages and further continual studies.
Atsauce Bērziņš, J., Mazais, J., Čivčiša, G., Janauska, J., Mežinska, I., Priednieks, V., Salenieks, N. Doktora studijas lietderīgās pētniecības prasmei. No: 12. Srtarptautiskā konference "Ūdens transports un infrastruktūra", Latvija, Rīga, 29.-30. aprīlis, 2010. Rīga: Latvijas Jūras akadēmija, 2010, 29.-31.lpp.
Pilnais teksts
ID 7500