Use of the Tetrapak Material Residues in Natural Fibres Contained Composites
2008
Mairita Coņeva, Armanda Vīksne

Pasaules dabīgo resursu krājumi pakāpeniski izsīkst, tajā paša laikā pieaug apkārtējās vides piesārņojums ar sintētiskiem materiāliem. Lielā mērā to rada iepakojuma materiāli, tai skaitā Tetra Pakas, kuras ir divslāņu vai trīsslāņu (kartons-PE-AL) materiāli. To reciklēšanas procesā tiek iegūts kartons un ar kartona celulozes šķiedru piesārņots PE. Mūsu darba mērķis bija izpētīt vai ir iespējama Tetra Pak iepakojumu atlikumu izmantošana dabas šķiedru kompozītos. Tika konstatēts ka mehāniskās stiprības parametri (triecienizturība, lieces un stiepes stiprība, lieces modulis) kompozītiem, kuros kā matrica tika izmantots Tetra Paku PE, kā armējošā pildviela – kartona celulozes šķiedra, ir salīdzināmi ar analoga, uz pirmējā PE bāzes iegūta kompozīta īpašībām. Pamatojoties uz saņemtiem eksperimentālajiem datiem, var secināt ka Tetra Pak iepakojumu atlikumi ir piemēroti izmantošanai kompozītos uz PE/lignocellulozes šķiedras bāzes, kuru mehāniskas īpašības ir salīdzināmas ar tradicionālajiem kompozītiem uz LDPE bāzes.


Atslēgas vārdi
polietilēns, reciklēta celulozes šķiedra,mehāniskās īpašības

Coņeva, M., Vīksne, A. Use of the Tetrapak Material Residues in Natural Fibres Contained Composites. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija . Nr.18, 2008, 15.-25.lpp. ISSN 1407-7353.

Publikācijas valoda
English (en)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196