Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: The Influence of Both Plasticizer and Streching Strain on the Percolation Threshold in Polyisoprene-Carbon Nanocomposites: Positron Annihilation Lifetime Spectroscopy and Electric Resistance Measurements

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā The Influence of Both Plasticizer and Streching Strain on the Percolation Threshold in Polyisoprene-Carbon Nanocomposites: Positron Annihilation Lifetime Spectroscopy and Electric Resistance Measurements
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Māris Knite
A.J. Hill
S.J. Pas
Valdis Teteris
Juris Zavickis
Atslēgas vārdi PALS, structol, nanocomposite, tensoresistive
Anotācija A study of the effect of both plasticizer and streching strain on the percolation transition in polyisoprene-carbon nanocomposites (PCNC) is reported. The orthopositronium (oPs) accessible free volume sites in the unstreched and streched PCNC without plasticizer as well as with plasticizer have been measured by positron annihilation lifetime spectroscopy (PALS). The lifetime of oPs, 3, is related to the size of the free volume, and the intensity, I3, to the number concentration of free volume sites. It was found that streching decreases the number of free volume cavities independent of the both mass parts carbon nano-particles (CNP) and plasticizer. The free volume cavity size has maximum value in the region of percolation transition. Percolation threshold was determined by electric resistance measurements (ERM). Both PALS and ERM show that the percolation threshold shifts to greater values of mass parts of CNP under streching strain. An opposite shift of percolation threshold was found under adding plasticizer. It is interesting that adding of CNP increases mean free volume cavity size at mass parts < percolation threshold. Decrease in cavity number (I3) was observed at mass parts of CNP > percolation threshold. It means that filling of cavities occurs above the percolation threshold. The fatigue of tenso-resistive effect for PCNC samples, containing 10 m.p. of CNP with plasticizer added and without plasticizer has been examined.
Atsauce Knite, M., Hill, A., Pas, S., Teteris, V., Zavickis, J. The Influence of Both Plasticizer and Streching Strain on the Percolation Threshold in Polyisoprene-Carbon Nanocomposites: Positron Annihilation Lifetime Spectroscopy and Electric Resistance Measurements. No: Abstracts of the European Material Conference E-MRS 2005 Spring Meeting, Francija, Strasbourg, 31. Maijs-3. Jūn., 2005. Strasbourg: , 2005, a/PI.15.-A/PI.15.lpp.
Pilnais teksts
ID 5376