Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Nošķelta cilindra kustība pa slīpu plakni

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Nošķelta cilindra kustība pa slīpu plakni
Nosaukums angļu valodā .
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.3. Mašīnbūve un mehānika
Autori Gatis Muižnieks
Jānis Gisičs
Bruno Grasmanis
Atslēgas vārdi cilindr, kustība, plakne
Anotācija Pētot nošķelta cilindra kustību pa slīpu plakni, par pamatu jāņem bāzes figūra – cilindrs. Aprēķinam pieņemam, ka cilindra kustība pa slīpo plakni ir kopplāna t. i. Moments ap y asi ir 0. Aplūkojot praktiski un aprēķinot teorētiski pierādās, ka nenošķelta cilindra kustība pa slīpu plakni lineāri pieaug līdz pat bezgalībai. Cilindra kustības ātrums un paātrinājums ir atkarīgs gan no plaknes slīpuma leņķa  gan no ķermeņa masas. nenošķelts cilindrs nošķelts cilindrs Lai pētītu nošķelta cilindra kustību pa slīpu plakni mēs izmantojam kustības daudzuma momenta teorēmu un ar programmas Mathcad 2001 Professional palīdzību aprēķinam dažādus lielumus, kuri praktiski pētot nošķelta cilindra kustību pa slīpu plakni pierādījās.
Anotācija angļu valodā .
Atsauce Muižnieks, G., Gisičs, J., Grasmanis, B. Nošķelta cilindra kustība pa slīpu plakni. No: 44. RTU Studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli, Latvija, Rīga, 1.-3. aprīlis, 2003. Rīga: RTU, 2003, 130.-130.lpp.
Pilnais teksts
ID 5425