Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds Bruno Grasmanis
Struktūrvienība (22064) Baltech studiju centrs
Zinātniskais grāds Doktors
E-pasts Bruno.Grasmanis@rtu.lv

Publikācijas

Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
Cargo Pendulum Vibration Damping inside Vehicle Hull Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2010 Edgars Kovals, Jānis Vība, Atis Vilkājs, Bruno Grasmanis
Cieta ķermeņa plakaniskas sadursmes ar kustīgu vai nekustīgu virsmu aprēķins Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2002 Jānis Vība, Bruno Grasmanis
Doktoranta rokasgrāmata Mācību (akadēmiskās) monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas, kas paredzētas lietošanai augstākās izglītības iestādēs 2006 Leonīds Ribickis, Bruno Grasmanis, Jānis Valeinis, Santa Rendore, Elīna Ločmele
Fin Type Propulsive Devices with Varying Working Area of Vibrating Tail Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2010 Jānis Vība, Vitālijs Beresņevičs, Semjons Cifanskis, Bruno Grasmanis, Vladimirs Jakuševičs, Māris Eiduks, Edgars Kovals, Maarja Kruusmaa
Inženierzinātnes un inženierizglītība Rīgas Tehniskajā universitātē Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu 2004 Leonīds Ribickis, Bruno Grasmanis
Nošķelta cilindra kustība pa slīpu plakni Raksts konferenču tēžu krājumā 2003 Gatis Muižnieks, Jānis Gisičs, Bruno Grasmanis
Problems of Synthesis of Underwater Robots Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2012 Jānis Vība, Igors Tipāns, Bruno Grasmanis, Māris Eiduks
Rīgas Tehniskajā universitātē aizstāvētās doktora disertācijas (1992 - 2006) Mācību (akadēmiskās) monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas, kas paredzētas lietošanai augstākās izglītības iestādēs 2007 Leonīds Ribickis, Bruno Grasmanis, Jānis Valeinis, Santa Rendore, Alīna Galkina
RTU doktorantūra 2005/2006 Mācību (akadēmiskās) monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas, kas paredzētas lietošanai augstākās izglītības iestādēs 2006 Leonīds Ribickis, Bruno Grasmanis, Jānis Valeinis, Alīna Galkina
RTU doktorantūra 2006/2007 Mācību (akadēmiskās) monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas, kas paredzētas lietošanai augstākās izglītības iestādēs 2007 Leonīds Ribickis, Bruno Grasmanis, Jānis Valeinis, Santa Rendore, Alīna Galkina
Atrasti 21 ieraksti, tiek attēloti no 1 līdz 10.[Pirmā/Iepriekšējā] 1,2,3 [Nākamā/Pēdējā]

Projekti

Nosaukums Nozare Struktūrvienība Atbildīgā persona
- Organiskā ķīmija 14500 Kristīne Osīte
Hap biokeramikas klīniskie pētījumi žokļu ķirurģijā RTU pētniecības Ilze Šalma
"Būvizstrādājumu Inovāciju un testēšanas centra izveide"" Būvniecība un arhitektūra 14113 Gundars Mežinskis
"Ķipari"- Ķīmijas izglītības un profesionālās apmācības resursi internetā Izglītība 14900 Māra Jure
110068-CP-1-2003-1-GR-ERASMUS-TNPP ESTIA-Net - Opening up Electrical Engineering, Computer Technologies and Applied Sciences to Successful Women Careers Izglītība 12111 Gaļina Merkurjeva
142418-LLP-1-2008-1-GR-ERASMUS-ENW ESTIA-EARTH -To Sustain the Women Careers as Academics, Researchers and Professionals in Engineering, Computers and Sciences Izglītība 12111 Gaļina Merkurjeva
2. MS Excel šablonu automātiskās veidošanas un aizpildīšanas programmas izveide SIA „ISP Optics Latvia: ISP OPTICS Corporation, ASV un SIA „ISP OPTICS Latvia” pētījuma projekts. Informācijas tehnoloģijas 22501 Andrejs Tambovcevs
2010/0077/1DP/1.2.1.2.3/09/IPIA/VIAA/002 Latviešu valodas, literatūras un bilingvālo mācību pedagogu profesionālās kompetences pilnveide Izglītība Uģis Citskovskis
5. ERP system iScala implementation in SIA „RUUKKI Latvija”: RautaRuukki Corporation, Somijas, Lietuvas un SIA „RUUKKI Latvija” pētījuma projekts. Informācijas tehnoloģijas 22501 Andrejs Tambovcevs
Adaptīvu atgriezenisko saišu realizācija jēdzienu tīklos sakņotā intelektuālā zināšanu vērtēšanas sistēmā Informācijas tehnoloģijas 12307 Jānis Grundspeņķis
Ainaviski ekoloģisko un arhitektoniski telpisko faktoru integrācija Baltijas jūras piekrastes zonas attīstībā Latvijā Būvniecība un arhitektūra 21000 Jānis Briņķis
AISHA II Aeronautika 04000 Sandra Vasiļevska
AISHA, Gaisa kuģu tehniskā stāvokļa novērtēšanas integrētā sistēma Aeronautika 14700 Vitālijs Pavelko
Akadēmiskā personāla kompetenču pilnveide pedagoģijas un IT jomā Izglītība 01100 Anita Lanka
Akusto-ultraskaņas tehnoloģija kompozītmateriālu nepārtrauktai, integrētai novērtēšanai Materiālu tehnoloģija Vitālijs Pavelko
Al un Al2O3 saturošu rūpniecisko atkritumu izpēte un pielietojums būvmateriālu ražošanā Būvniecība un arhitektūra Diāna Bajāre
Al un Al2O3 saturošu rūpniecisko atkritumu izpēte un pielietojums būvmateriālu ražošanā Būvniecība un arhitektūra 20500 Diāna Bajāre
ALCAS, Perspektīvas un lētas lidmašīnu konstrukcijas Aeronautika 20200 Rolands Rikards
Algoritmu izstrāde slēpto objektu atpazīšanai un pozicionēšanai. Telekomunikācijas 13010 Ansis Klūga
Alilsulfīnskābju sililesteri kā jauni derivatizācijas reaģenti efektīvai organisko savienojumu analīzei ar gāzu hromatogrāfu - masspektrometru Organiskā ķīmija 14000 Māris Turks
Alternatīvo dolomīta pildvielu izpēte un pielietojums betona ražošanā Būvniecība un arhitektūra 20500 Aleksandrs Korjakins
Alumīnija saturošu atlikumu utilizācija keramikas materiālos Citi, IZM-RTU 14113 Gundars Mežinskis
Amorfo molekulāro organisko stiklu un polimēru sintēze fotorefraktīvajiem un nelineārās optikas materiāliem. Materiālu tehnoloģija 14800 Valdis Kokars
Apģērbā integrētās mikroklimata kontroles sistēmas izstrāde Materiālu tehnoloģija 14500 Juris Blūms
Apģērba konstrukcijas iegūšana ar bezkontakta 3D antropometriskās modelēšanas metodi Materiālu tehnoloģija 14702 Ausma Viļumsone
Apkārtējai videi draudzīgas infrastruktūras attīstība Būvniecība un arhitektūra 20053 Tālis Juhna
Ar pastāvīgiem magnētiem aprīkoto elektromehānisko pārveidotāju izpēte un optimizācija Enerģētika 11200 Jānis Dirba
Ar retzemju oksīdiem un fluora savienojumiem modificētu SiO2 nanomateriālu sola-gēla sintēze, to struktūras un luminescento īpašību izpēte Materiālu tehnoloģija 14100 Inna Juhņeviča
Armētu elastomeru (gumijas) izstrādājumu komplekso mehānisko īpašību identifikācija un jaunu struktūru sintēze Materiālu tehnoloģija 15300 Jānis Vība
Asfaltbetona paliekošo deformāciju veidošanās dinamikas izpēte ar trīsaksiālu cikliskās spiedes testu Būvniecība un arhitektūra 20000 Juris Rihards Naudžuns
Atbalsts prakšu īstenošanai RTU Transporta un mašīnzinību fakultātē Izglītība 15800 Peteris Balckars
Atbalsts RTU doktora studiju īstenošanai Citi 04000 Lauris Bisenieks
Atbalsts RTU doktorantūras attīstībai Izglītība 04000 Santa Rendore
Atbalsts RTU IEF nekustamā īpašuma nozares akadēmiskā personāla kompetenču paaugstināšanai Izglītība 22501 Ineta Geipele
Atbalsts RTU maģistra studiju programmu īstenošanai Izglītība 02000 Anita Šlihte
Atbalsts RTU maģistra studiju programmu īstenošanai II Izglītība 02000 Ralfs Meždreijs
Atjaunojamo energoresursu izmantošanas tehnoloģiju integrētu kompleksu risinājumu alternatīvu izstrāde (JaunEnergo) Enerģētika 11500 Dagnija Blumberga
Ātrdarbīgo optisko blīvēšanas sakaru sistēmu izstrāde un novērtējums. Informācijas tehnoloģijas Ģirts Ivanovs
Ātrdarbīgo optisko piekļuves tīklu un elementu izstrāde Telekomunikācijas 13100 Vjačeslavs Bobrovs
Atstarotā infrasarkanā lāzera kūļa izmantošana bezkontakta 3D pozicionēšanai Veselības aprūpe 15D02 Aleksejs Kataševs
Attiecībā pret plūsmu kustīgu ķermeņu nestacionāras aerohidrodinamikas un siltumapmaiņas īpatnību izpēte Aeronautika Valērijs Ušakovs
Augstākās profesionālās izglītības konstruēšanas un projektēšanas prakse Sia “TUKO-T” Izglītība Juris Emsiņš
Augstākās profesionālās izglītības konstruēšanas un projektēšanas prakse Sia “Bolderāja Serviss” Izglītība Juris Emsiņš
Augstākās profesionālās izglītības maģistra programmas ``Datorsistēmas`` studentu prakse sistēmanalītiķa profesijā Izglītība 12300 Jānis Grundspeņķis
Augstākās profesionālās izglītības RTU studiju programmas ``Ražošanas tehnoloģija`` studentu mācību prakses īstenošana Izglītība 15500 Jānis Rudzītis
AUGSTAS EFEKTIVITĀTES NANOBETONI Būvniecība un arhitektūra 20515 Aleksandrs Korjakins
Augstas stiprības tilpumu nemainoša betona sastāva optimizācija Materiālu tehnoloģija 14100 Linda Krāģe
Augstskolu personāla apmācīšana kompetentai e-studiju metožu lietošanai iesācējiem Izglītība 13041 Guna Jākobsone-Šnepste
Augstskolu personāla apmācīšana kompetentai e-studiju metožu lietošanai profesionāļiem Izglītība 13211 Mārīte Treijere
Augstsprieguma plazmas un kavitācijas tehnoloģijas šķidru vielu apstrādei Mašīnbūve 15300 Semjons Cifanskis
Autonoma robota platforma Informācijas tehnoloģijas 12307 Jānis Grundspeņķis
Autonomo vējiekārtu tiešās piedziņas ģenerēšanas un vadības zemu apgriezienu elektriskās mašīnas Enerģētika 11000 Jānis Dirba
B 30 raksturojumi un to noteikšana Citi, IZM-RTU Valdis Kampars
Bakalaura profesionālo studiju programmas “Mašīnu un aparātu būvniecība” izveidošana un īstenošana RTU Izglītība 15513 Juris Krizbergs
Bakalaura profesionālo studiju programmas “Mehatronika” pilnveidošana un studiju procesa kvalitātes uzlabošana RTU Izglītība 15500 Jānis Rudzītis
Baktēriju skaita izmaiņu modelēšana dzeramā ūdens sadales tīklā Organiskā ķīmija Andrejs Koliškins
Baltezera ūdensgūtves režīmu optimizācija un mangāna koncentrācijas dinamikas pētīšana izmantojot nestacionāro hidroģeoloģisko modeli Informācijas tehnoloģijas 12052 Aivars Spalviņš
Baltezera, Remberģu un Zaķumuižas ūdensgūtņu kompleksa optimizācija un piesārņojuma migrācijas kaitējuma prognozēšana ar skaitliskās modelēšanas līdzekļiem Informācijas tehnoloģijas 12052 Aivars Spalviņš
Baltijas jūras piekrastes zonas apdzīvojuma sistēmas ilgtspējīgas attīstības modelēšana Būvniecība un arhitektūra 21014 Jānis Briņķis
Baltijas jūras piekrastes zonas arhitektoniski telpisko attīstību veicinošie integrācijas faktori Būvniecība un arhitektūra 21000 Jānis Briņķis
Baltijas Jūras Radionuklīdu Piesarņojuma ECRR modelis un Veselības ietekmes novērtējums - ECORARI Vides aizsardzība 04071 Inese Trušiņa
Baltijas jūras reģiona inovāciju atbalsta centri (BaSIC) Uzņēmējdarbības veicināšana Diāna Tumene
BALTPORTS-IT Informācijas tehnoloģijas 12111 Jurijs Merkurjevs
„Barošanas sistēmu ar alternatīvajiem enerģijas avotiem universālā spēka elektronikas pārveidotāja izstrāde un izpēte” Enerģētika 11100 Iļja Galkins
Benzīna ķīmiskais sastāvs, oktānskaitlis un sadegšanas siltums Organiskā ķīmija Valdis Kampars
Bezatkritumu tehnoloģiskā procesa vadlīniju izstrāde alumīnija metāllūžņu pārstrādes uzņēmumiem. Materiālu tehnoloģija Diāna Bajāre
Bezatlikumu tehnoloģija bioetanola un citu vērtīgu produktu ieguvei no lapkoku koksnes Organiskā ķīmija 15D02 Aleksejs Kataševs
Bezpilota aviācijas kompleksa izstrāde un lidaparātu industriālo prototipu izveide Latvijas tautsaimniecības uzdevumu risināšanai Satiksme un transports 15E00 Aleksandrs Urbahs
Bezvadu lokālā tīkla WLAN izmantošana cilvēka fizioloģiskās informācijas pārraidei reālā laikā Informācijas tehnoloģijas 12200 Zigurds Markovičs
Bezvadu tehnoloģiju pielietojums cilvēku fizioloģiskās informācijas pārraidei reālā laikā Informācijas tehnoloģijas 20100 Zigurds Markovičs
Bibliotekāru prakse Informācijpratībā Citi 10100 Ilrita Petersena
Bibliotēkas lietotāju apmācību programmu plānošana, izstrāde un vadīšana. Citi 10100 Ilrita Petersena
BIOBRUSH Būvniecība un arhitektūra 01000 Linda Krāģe
Biodegradējamas harvesteru hidrauliskās eļļas kompozīcijas izstrāde Materiālu tehnoloģija Māra Jure
Bioetanola kurināmā elementu koģenerācijas sistēmu integrēšana Latvijas energoapgādes sistēmā Enerģētika 11500 Gatis Bažbauers
BIONSANOCOMPOSIT, Hidroksilapatīta nanokompozītkeramika - jauns implantu materiāls Materiālu tehnoloģija 14113 Gundars Mežinskis
Biowaste and algae knowledge for the production of 2nd generation biofuels (BioWALK4Biofuels) Vides aizsardzība 11500 Francesco Romagnoli
BONITA - Baltijas organizacija un inovaciju parnesumu asociaciju tikls Uzņēmējdarbības veicināšana Leonīds Novickis
BrainBridges, Collaborative technologies and environments enhancing the seamless creativity process, leveraging the full European potential Informācijas tehnoloģijas 20900 Laura Supjeva
Būvju deformācijas ģeodēziskās kontroles sistēmas izstrādāšana un pārbaude Būvniecība un arhitektūra 20300 Jānis Štrauhmanis
Būvniecībā izmantojama daudzfunkcionāla kompozītmateriāla no nolietotu riepu reciklāta iegūšanas tehnoloģijas izstrāde Citi, IZM-RTU 14212 Laimonis Mālers
Būvniecības izmaksu samazināšanas iespējas Mājokļu attīstība 22501 Jānis Vanags
CAD komunikāciju prasmju harmonizācija konkurentai inženierijai Izglītība 20226 Modris Dobelis
CAD tehnoloģiju izpēte un produktivitātes palielināšana arhitektūras un būvniecības projektēšanā Būvniecība un arhitektūra 20500 Modris Dobelis
CASSEM, Composite and Adaptive Structures Simulation, Experimentation and Modelling Materiālu tehnoloģija 20200 Rolands Rikards
Ceļu infrastruktūras uzlabošana Baltijas Jūras reģionā Satiksme un transports 20103 Jānis Smirnovs
Centrālbaltijas inovāciju instrumenti praksei Uzņēmējdarbības veicināšana 02661 Laimdota Eglina
CHITOSANPEROS Organiskā ķīmija 21000 Jānis Zicāns
Cietu materiālu mikrostruktūras analīzes ar skanējošo elektronu mikroskopu SEM atkarībā no paraugu sagatavošanas tehnoloģijas Materiālu tehnoloģija Jurijs Ozoliņš
Cilvēkresursu izpētes un mūžizglītības realizācijas metodikas izstrāde un tās pielietojums situācijas izpētē Rīgas plānošanas reģiona administratīvajos rajonos Izglītība 22100 Nikolajs Baranovskis
Cilvēku ar kustības traucējumiem pārvietošanas ierīču analīze un sintēze Veselības aprūpe 15300 Jānis Vība
CO2 uzglabāšanas aprites cikla analīze Vides aizsardzība 11500 Dagnija Blumberga
COCAE Cooperation across Europe for Cd(Zn)Te based Security Instruments Citi 04000 Sandra Vasiļevska
COCOMAT, Pilnveidot kompozītu materiālu izmantošanu drošā lidmašīnu konstrukciju projektēšanas praksē balstoties uz spēju precīzi modelēt konstrukciju sabrukumu Aeronautika 20200 Rolands Rikards
Competence Network for Introduction of Modern ICTE Technologies in Vocational Learning in Social Systems Simulation and Research Informācijas tehnoloģijas 12300 Jānis Grundspeņķis
Cooperation of Space NCPs as a Means to Optimise Services Aeronautika 20513 Kaspars Kalniņš
COUNTRY BUSINESS PLAN FOR READY-MIX AND AGGREGATES BUSINESES Uzņēmējdarbības veicināšana 22501 Ineta Geipele
Dabas aizsardzība Balkānu valstīs: rūpniecisko minerālo atkritumu izmantošana ūdens attīrīšanas sistēmās un atkritumu novietņu rekultivizācija Vides aizsardzība 12200 Līga Bērziņa-Cimdiņa
DAUDZMĒRĶU BEZPILOTA LIDAPARĀTA PROJEKTĒŠANA Satiksme un transports Aleksandrs Urbahs
Daudzpolu bezkontaktu asinhronie divpusējas barošanas ģeneratori un transformatoru diagnostika Enerģētika 11000 Jānis Dirba
Daudzslāņu santehnikas izstrādājumu ražošanas tehnoloģijas uzlabošana un izpildījuma kvalitātes pilnveidošana Citi, IZM-RTU 14200 Jānis Zicāns
Dažādu pētīšanas metožu pielietojumu izvērtējums aptverošai biomateriālu raksturošanai. Materiālu tehnoloģija Jānis Ločs
Degvielu kvalitātes kontroles un pētījumu laboratorijas pilnveidošana Citi, IZM-RTU Valdis Kampars
DE-LIGHT Transport, Vieglo moduļu izstrāde, izmantojot riska novērtēšanas metodes, ar nolūku optimizēt to ražošanu un ekspluatāciju, un nodrošināt to konstruktīvo un funkcionālo integrēšanu Satiksme un transports 20200 Rolands Rikards
Dinamisko procesu pētījumu datorizēto metožu izstrāde elektriskajās sistēmās Informācijas tehnoloģijas Ludmila Sergejeva
DITRIAZOLILPURĪNU NUKLEOZĪDU SINTĒZE UN SELEKTĪVAS PĀRVĒRTĪBAS RTU pētniecības 14A00 Ērika Bizdēna
Doktorantūra un maģistrantūra e-studiju tehnoloģiju jomā atbilstoši Lisabonas mērķiem RTU, DU un LPA Izglītība 13041 Atis Kapenieks
Doktorantūras studiju efektivitātes paaugstināšana, izmantojot tālmācību Informācijas tehnoloģijas 04000 Laila Eliņa
Doktorantūras studiju programmu un to kvalitātes attīstība Rīgas Tehniskajā universitātē Izglītība 04000 Leonīds Ribickis
Dolomīta ražošanas atkritumu pielietojums keramzītbetona izgatavošanā Būvniecība un arhitektūra Aleksandrs Korjakins
Draudzīgi un motivējoši zināšanu sabiedrības risinājumi jauniešu ar speciālām vajadzībām sociālai integrācijai Izglītība 13041 Guna Jākobsone-Šnepste
Dzelzceļa objektu akustiskās emisijas modelēšana pilsētas intelektuālās transporta sistēmās Satiksme un transports 15800 Peteris Balckars
Dzeramā ūdens sadales tīkla baktēriju skaita izmaiņu modeļa verifikācija Būvniecība un arhitektūra 20053 Jānis Rubulis
E_xcellence NEXT Izglītība Uldis Sukovskis
eBig3_Synergatic approach with eLearning, TV and mobile technologies to promote new business developments Informācijas tehnoloģijas 13041 Atis Kapenieks
ECLIPS Informācijas tehnoloģijas 12111 Jurijs Merkurjevs
ECOVENT, Ekoloģijai labvēlīgas ventilācijas sistēmas izveide Būvniecība un arhitektūra 01100 Andris Krēsliņš
Efektīvu mazizmēra siltummašīnu gāzu procesu modelēšana un izpēte Enerģētika 15E00 Ilmārs Blumbergs
Eiropas energotehnoloģiju stratēģiskā plāna Latvijas aktivitāšu atbalsta zinātniskā grupa RTU pētniecības 14800 Ralfs Meždreijs
Eiropas jūras ietekme uz teritorijas attīstību - SEASEU Pilsētas attīstība un plānošana 04071 Inese Trušiņa
Eiropas prakses apgūšana bibliotēku darbā ar elektroniskajiem resursiem Citi 10100 Ilrita Petersena
Eiropas Studentu Mēness Orbiteris Informācijas tehnoloģijas 11100 Viesturs Veckalns
Ekoloģijas vadīšanas ekonomiskie aspekti cieto atkritumu utilizācijā Vides aizsardzība 22100 Konstantins Didenko
„Ekonomiskais pamatojums potenciāli brīvām zonām no ģenētiski modificētiem kultūraugiem Latvijā”. Uzņēmējdarbības veicināšana 22501 Jānis Vanags
Ekspertu sistēmu pielietojuma apgabalu izpēte regulejāmās elektriskās piedziņas sistēmas Mašīnbūve 11100 Jeļena Čaiko
Ēku norobežojošās konstrukcijas ar regulējamu termisko pretestību Enerģētika 20300 Andris Krēsliņš
E-kursu un multimediju dizaina automatizētas testēšanas programmatūras izstrāde un ražošanas prototipa izgatavošana Citi, IZM-RTU 13041 Armands Strazds
Elastomēru materiālu detaļu elastīgā nestabilitāte pie lielām deformācijām Mašīnbūve 20513 Sergejs Gluhih
Elektriskā transporta sistēmas sarakstu teorijas uzdevumu risināšanas metožu modelēšana virtuālās laboratorijās Satiksme un transports 11100 Anatolijs Ļevčenkovs
Elektrisko pakalpojumu sistēmu arhitektūras izvēles metodikas izstrāde Informācijas tehnoloģijas 12000 Māris Ziema
Elektroenerģijas pārvades vienvada līnijas raidošās un uztverošās daļas izstrāde Enerģētika 11100 Jānis Voitkāns
Elektromagnētiskais piesārņojums un tā ietekmes samazināšana Enerģētika 13000 Guntars Balodis
Elektromagnētiskais piesārņojums un tā ietekmes samazināšana Informācijas tehnoloģijas 13900 Guntars Balodis
Elektronikas augstākās izglītības attīstība reģionos ar tālmācības metodēm Izglītība 13900 Guntars Balodis
Elektronikas olimpiāde skolēnu profesionālajai orentācijai augsto tehnoloģiju nozarē Izglītība 13200 Ilmārs Slaidiņš
Elektronisko norēķinu sistēma Informācijas tehnoloģijas Gatis Praličs
Elektronisko resursu lietošanas prasmju attīstīšanas programmas izstrāde un realizācija augstskolu pasniedzējiem Informācijas tehnoloģijas Zigmunds Zitmanis
Elektropārvades sistēmas lieljaudas transformatoru ekspluatācijas efektivitātes uzlabošana, piemērojot pamatotā drošuma ekspluatācijas stratēģiju Enerģētika 11213 Sandra Vītoliņa
Elektrotehnisko un elektronisko ierīču elektromagnētiskās saderības mērāmo (vērtējamo) parametru modelēšana Informācijas tehnoloģijas 13000 Guntars Balodis
Elektrotehnisko un elektronisko ierīču elektromagnētiskās saderības metožu harmonizācija Informācijas tehnoloģijas 13000 Guntars Balodis
Elektrotransporta apakšstacijas divvirzienu jaudas plūsmas elektromagnētiski savietojuma kontroliera izstrāde Enerģētika 11000 Ivars Raņķis
eLOGMAR-M, Tīmekļa tehnoloģijas un mobilie risinājumi sadarbībai e-vidē jūras transportā un loģistikā Informācijas tehnoloģijas 12300 Leonīds Novickis
e-Mācība e-Pārvaldībai "(ELGI) Informācijas tehnoloģijas Vjačeslavs Šitikovs
ENCOMAR-Transport, Sadarbība veicināšana starp ES dalības valstīm un ES asociētajām kandidātvalstīm jūras transportā jomā Satiksme un transports 20200 Rolands Rikards
Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu kopums Rīgas Tehniskās universitātes studentu dienesta viesnīcās Rīgā, Āzenes ielā 22; 22a Citi 05074 Iveta Putniņa
Energosistēmu pretavārijas vadības līdzekļu darbības analīze Enerģētika 11200 Vladimirs Čuvičins
Energosistēmu pretavārijas vadības līdzekļu izstrādes problēmas Enerģētika 11200 Vladimirs Čuvičins
Energosistēmu pretavāriju automātikas efektivitātes paaugstināšanas metodes un līdzekli Enerģētika 11200 Antans Sauļus Sauhats
Energy Efficient and Ecological Housing (ECOHOUSING) Enerģētika 11500 Francesco Romagnoli
EPE-PEMC 2004-504234 Enerģētika 09000 Leonīds Ribickis
E-studiju metodes izstrāde "Radoša speciālā lietojuma angļu valodas apguve" Izglītība Diāna Rumpīte
E-studiju platformas izveide RTU inženierzinātņu studiju programmām Izglītība 13211 Ilmārs Slaidiņš
E-tehnoloģijas inovatīvās zināšanu avotu un plūsmu sistēmās (ETM) Uzņēmējdarbības veicināšana 13041 Guna Jākobsone-Šnepste
EU-DEEP, The Birth of a European Distributed Energy Partnership that will help the Largescale Implementation of Distributed Energy Resources in Europe Enerģētika 05000 Leonīds Ribickis
EUROMAR-BRIDGES, Veidot sadarbības tiltus starp ES dalībvalstīm un asociētajām valstīm jūrniecības un transporta pētījumos Eiropas pētniecības jomas ietvarā Satiksme un transports 20500 Rolands Rikards
European Computing Education and Training Thematic Network Informācijas tehnoloģijas 12300 Jānis Grundspeņķis
FANTASIA, Pielāgojamas un tuvu sākotnējai formai reproduktīvas metodes izstrāde, kas paredzēta kompleksu formu aviācijas dzinēju detaļu ražošanā un atjaunošanā Aeronautika 20200 Rolands Rikards
Fe-Ni-Co sakausējuma un vara kontakta punktmetināšanas procesa izpēte Mašīnbūve 15500 Jānis Rudzītis
Feuerfeste Leichtbauteile fuer den Schnellbrand von Hochleistungskeramiken und Porzellanmassen Materiālu tehnoloģija 14113 Visvaldis Švinka
Fī-funkciju izmantošana jauna veida datu pārraides sistēmās Informācijas tehnoloģijas 13223 Peteris Misāns
FILOSE Artificial Fish Locomotion and Sensing Citi 04000 Sandra Vasiļevska
Finansēšanas modeļi dzīvojamā fonda renovācijai Latvijā Mājokļu attīstība 22501 Ineta Geipele
Finanšu un ekonomiskā pamatojuma izstrāde VPP projektam "Augstskolu - RTU, LU, RSU un LJA infrastruktūras attīstība un apsaimniekošana". Īpašuma apsaimniekošana Mareks Zeltiņš
Fiziskās piekļuves kontroles sistēma Informācijas tehnoloģijas Ivars Buševics
FLPP-2011/6 `Imitācijas modelēšanā bāzēta transportlīdzekļu kustības grafikplāna klasteru analīze un optimizācija` Informācijas tehnoloģijas 12111 Gaļina Merkurjeva
Frekvences pārveidotāja izstrāde sistēmā PEM degvielas šūna – maiņstrāvas piedziņa Enerģētika 11100 Leonīds Ribickis
Fun2Night Zinātnieku nakts Citi 04000 Sandra Vasiļevska
Funkcionāli biodegradabli PHB lateksa polimērmateriāli Materiālu tehnoloģija 14200 Mārtiņš Kalniņš
Gaisa optiskā 10Mbitu sakaru kanāla darbam līdz 50m attālumam aparatūras izstrāde, projektēšana un ražošanas prototipa izgatavošana Citi, IZM-RTU 13041 Rūdolfs Gulbis
Gaismas, X- un y- staru detektora izgatavošana ar aizliegtas zonas (varizons) gradientu pielietojot lāzera starojumu Materiālu tehnoloģija Aleksandrs Mičko
Gaistošus organiskos savienojumus nesaturošu, uzsmidzināmu poliuretāna pārklājumu izstrādne no atjaunojamo izejvielu resursiem Materiālu tehnoloģija 14200 Velta Tupureina
Galileo zvaigznāja bākugunis Baltijā Aeronautika 03000 Kristīne Osīte
Gāzes degšanas procesu un temperatūras lauku pētīšana darba režīmos ar lielām gaisa pārpilnības koeficienta vērtībām Enerģētika 15016 Daniels Turlajs
Geofizisko faktoru ietekme uz demografiskiem procesiem un cilveka dzives vides telpisko organizaciju Pilsētas attīstība un plānošana 04071 Jēkabs Trušiņš
Globālās pozicionēšanas tehnoloģiju integrācija uzņēmuma informācijas sitēmā un izmantošana Latvijas transporta plānošanas problēmu risināšanā Informācijas tehnoloģijas 12000 Jānis Grabis
„Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas ekonomiskais novērtējums Latvijā” Uzņēmējdarbības veicināšana 22501 Jānis Vanags
Ģeodēzijas studiju programmu attīstība Būvniecība un arhitektūra 20116 Jānis Štrauhmanis
Haotiskas svārstības inženiertehnikā Mašīnbūve 02500 Raisa Smirnova
Hidroģeoloģiskā modeļa izveidošana Latvijas pazemes ūdens krājumu apsaimniekošanai un vides atveseļošanai Informācijas tehnoloģijas 12052 Aivars Spalviņš
HLORĪDU MAISĪJUMU IEDARBĪBAS MEHĀNISMA IZPĒTE UN AIZSARDZĪBAS SISTĒMAS IZSTRĀDE BETONAM Materiālu tehnoloģija 04059 Janīna Sētiņa
ICOEUR Enerģētika 04000 Sandra Vasiļevska
Imitācijas modeļu pielietošanas iespējas telpiskās plānošanas apmācībā un praksē Būvniecība un arhitektūra 21000 Jēkabs Trušiņš
Individuāla dabas gāzes auto uzpildes stacija Citi, IZM-RTU 11216 Jānis Gerhards
Industriālās tehnoloģijas prototipa izstrāde daudzkomponentu nanostrukturētu jonu-plazmas nodilumizturīgu pārklājumu iegūšanai Mašīnbūve 15500 Jānis Rudzītis
INERTO MATERIĀLU TIRGUS IZPĒTE Uzņēmējdarbības veicināšana 22501 Ineta Geipele
Informācijas arhitektūras modeļa izstrāde multifraktālām sistēmām Informācijas tehnoloģijas 12307 Mārīte Kirikova
Informācijas saplūšana izkliedētās intelektuālajās sistēmās Informācijas tehnoloģijas 12111 Aleksandrs Vališevskis
Informācijas sistēmas koncepcija RTU zinātniskās darbības atbalsts Informācijas tehnoloģijas 12300 Mārīte Kirikova
Informācijas tehnoloģija pārvaldes elektrotīkla un ģenerācijas ilgtspējīguma nodrošināšanai Informācijas tehnoloģijas 12111 Jurijs Merkurjevs
Informācijas tehnoloģijas jauniešu ar speciālām vajadzībām integrācijai izglītībā un sabiedrībā Izglītība Vjačeslavs Šitikovs
Informācijas Tehnoloģijas Latvijas novadu Informātikas skolotāju tālākizglītībai Tīmeklī Izglītība Vjačeslavs Šitikovs
Informācijas Tehnoloģijas Latvijas novadu motivēšanai izmantot ESF piedāvātās iespējas Izglītība Vjačeslavs Šitikovs
Informācijas tehnoloģiju pārvaldība: Operacionālo IT risku pētīšana finanšu institūcijās Informācijas tehnoloģijas 12111 Jurijs Merkurjevs
Informatīvās telpas izveide par profesionālo studiju iespējām RTU un inženieru lomu Latvijas tautsaimniecībā. Izglītība Sigita Klezberga
Inovācijas inkubatora izveide Rīgas Biomateriālu inovācijas un attīstības centrā Materiālu tehnoloģija 04000 Leonīds Ribickis
Inovācijas menedžments - E-studiju kurss profesionālajai izglītībai Izglītība 13211 Ilmārs Slaidiņš
Inovāciju ieviešana tekstilrūpniecības nozarē Izglītība 14702 Ausma Viļumsone
Inovatīva biomasas līdzdedzināšanas klimata tehnoloģija Enerģētika 11500 Gatis Bažbauers
Inovatīvas metodikas izstrāde profesionālās izglītības skolotāju iepriekšējā pieredzē gūto kompetenču novērtēšanai Izglītība Anita Lanka
Inovatīvi risinājumi RTU Elektronikas studiju programmā zināšanu ekonomikas veicināšanai Latvijā Izglītība 13211 Ilmārs Slaidiņš
Inovatīvi risinājumi videi draudzīgas enerģijas apgādes veicināšanai lauku mājsaimniecībās Latvijā Vides aizsardzība 11500 Dagnija Blumberga
Inovatīvo metožu izpēte mobilo sakaru tīklu pārklājuma mērīšanai Telekomunikācijas 13100 Ilya Lyashuk
Inovatīvu zemtemperatūras kompozītmateriālu izstrāde no vietējām minerālajām izejvielām Materiālu tehnoloģija 14113 Linda Krāģe
Integrēta intelektuāla platforma pārrobežu vides un tehnogēno sistēmu monitoringam Informācijas tehnoloģijas 12111 Jurijs Merkurjevs
Intelektuālo transporta sistēmu bezvadu datu pārraides tīklu analīze un modelēšana Telekomunikācijas 13010 Alfrēds Asars
Intelektuālu hibrīdo nepārtrauktās barošanas sistēmu un to elementu izstrāde un izpēte energoefektivitātes uzlabošanai Enerģētika 11103 Vineta Fortiņa
Inteliģentais vējš Enerģētika 11103 Ansis Avotiņš
Interaktīvi īpaši ērti e-kurai digitālās plaisas mazināšanai Citi, IZM-RTU 13041 Atis Kapenieks
Interaktīvu pakalpojumu pētījumi digitālās televīzijas lietojumiem izglītībā Informācijas tehnoloģijas 13041 Atis Kapenieks
interSHIP, Koordinēta sadarbība kruīza, pasažierkuģu un prāmju projektēšanā un ražošanā Satiksme un transports 20200 Rolands Rikards
INVESTĪCIJU PROJEKTA NOVĒRTĒJUMS KARJERA TEHNIKAS IEGĀDEI Uzņēmējdarbības veicināšana 22501 Ineta Geipele
Inženierzinātņu studentu radošas sadarbības modeļa izstrāde angļu valodas e-studiju kursā Izglītība Diāna Rumpīte
IST4Balt, IT risinājumu izplatīšana Baltijas valstīs Informācijas tehnoloģijas 12300 Leonīds Novickis
Īstenotāju sagatavošana zinātniskiem pētījumiem un pasūtījumu izpildei tīmekļa tehnoloģijās sakņotu datorsistēmu izstrādei Informācijas tehnoloģijas 12900 Jānis Grundspeņķis
IT risku daudzvalodu pārvaldības e-vietnes izveide Informācijas tehnoloģijas 12111 Jurijs Merkurjevs
IT risku novērtēšanas atbalsta sistēmas funkcionālā modelēšana Informācijas tehnoloģijas 12111 Jurijs Merkurjevs
Izglītības sadarbība nekustamā īpašuma pārvaldības vidē Īpašuma apsaimniekošana 22501 Ineta Geipele
Izglītības veicināšana koka ēku būvniecībā Būvniecība un arhitektūra 11500 Vilnis Kazāks
Izpratnes veidošana par vidi saudzējošu būvmateriālu un apdares materiālu lietošanu “GREEN ICON” Vides aizsardzība 11500 Mārtiņš Gedrovičs
Jauna IT produkta „Virtuālo laboratorijas darbu pakete Energoelektronikā” izveides principu izpēte un realizācija Informācijas tehnoloģijas 11103 Ivars Raņķis
Jauna tipa kompozīta tekstilmateriāla asinsvada protēzes izstrādāšana, ievērojot cilvēka asinsvadu uzbūves un biomehāniskās uzvedības īpatnības Materiālu tehnoloģija 14000 Vladimirs Kasjanovs
Jauna veida ātro ortogonālo pārveidojumu izmantošana latviešu valodas runas sintēzē un analīzē Informācijas tehnoloģijas 13200 Peteris Misāns
Jaunas antimikrobiālas polimērsistēmas bioloģiski aktīviem pārsienamiem materiāliem Materiālu tehnoloģija 14200 Mārtiņš Kalniņš
Jaunās paaudzes, perspektīvu konstruktīvo būvmateriālu ražošana, izmantojot industriālos materiālus Materiālu tehnoloģija Diāna Bajāre
Jauni heterogēni katalizatori biodīzeļdegvielas ražošanai Organiskā ķīmija 04055 Valdis Kampars
Jaunizveidotos būvkameras meteriālos inkapsulēto rūpniecisko atkritumu reversibilitātes novērtēšana Materiālu tehnoloģija Ineta Rozenštrauha
Jauno informācijas tehnoloģiju risinājumu izstrādāšana un ieviešana SIA „ISP Optics Latvia: ISP OPTICS Corporation, ASV un SIA „ISP OPTICS Latvia” pētījuma projekts. Informācijas tehnoloģijas 22501 Andrejs Tambovcevs
Jauno zinātnieku grupas multidisciplinārs pētījums biomateriālu tehnoloģiju izstrādei Materiālu tehnoloģija 14401 Ralfs Meždreijs
Jauno zinātnieku un komercuzņēmumu darbinieku iesaistīšana energoefektivitātes pētniecībā Enerģētika 15056 Daniels Turlajs
Jaunu farmakoloģiski aktīvu vielu meklējumi aziridīna rindā Materiālu tehnoloģija Daina Zicāne
Jaunu grūti kūstošu savienojumu nanopulveru iegūšanas paņēmienu un nanostrukturētu kompozītmateriālu izstrāde Nanotehnoloģijas un nanomateriāli 04052 Jānis Zicāns
Jaunu, būvniecībā lietojamu un augstās temperatūrās noturīgu javu sauso maisījumu kompozīcijas izveide, izmantojot metāla pārstrādes blakusproduktus un atkritumus Būvniecība un arhitektūra 20200 Diāna Bajāre
KALEIDOSCOPE, Ekselences pētījumu tīkls KALEIDOSCOPE ? Koncepcijas un metodes rītdienas mācību metožu pētīšanai, izmantojot digitālās tehnoloģijas Informācijas tehnoloģijas 13041 Atis Kapenieks
KAĻĶU JAVU SASTĀVA UN ĪPAŠĪBU MODELĒŠANA VĒSTURISKO CELTŅU KONSTRUKCIJU ATSĀĻOŠANAI Materiālu tehnoloģija 04059 Janīna Sētiņa
Karjeras diena Rīgas un Rīgas rajona skolās Izglītība Larisa Zaiceva
Keramiskās masas izstrāde ekstrūzijas tehnoloģijai Materiālu tehnoloģija Līga Bērziņa-Cimdiņa
Keramiskie materiāli ar vairāku līmeņu poru mikro- un nanostruktūru Materiālu tehnoloģija 14113 Visvaldis Švinka
Kliedētas enerģijas ražošanas optimizācija Enerģētika 11500 Ivars Veidenbergs
Klimata maiņu apzināšana reģionos- ACCR Vides aizsardzība 11500 Dagnija Blumberga
Klimata pārmaiņas, kultūras mantojums un energoefektīvi kultūras pieminekļi (CoolBricks) Vides aizsardzība 11509 Andra Blumberga
Koģenerācijas stacijas iekārtu noslogojuma optimizācija Enerģētika 11200 Aleksandrs Dolgicers
Koģenerācijas stacijas režīmu optimizācija Enerģētika 11200 Aleksandrs Dolgicers
Koka konstrukciju projektēšanas tehnoloģijas izpēte un produktivitātes palielināšana CAD sistēmā SEMA Būvniecība un arhitektūra 20226 Modris Dobelis
Koka paneļu ēku būvelementu digitālo modeļu izstrāde un datu bāzes izveide ražošanas procesam ar CNC darbagaldiem Būvniecība un arhitektūra 20226 Modris Dobelis
Kokšķiedru siltumizolācijas materiāli ar ievērojami paaugstinātu eko-vērtību Būvniecība un arhitektūra Diāna Bajāre
Kombinēto viļņgarumdales blīvēto šķiedru optisko sakaru sistēmu izstrāde. Telekomunikācijas 13100 Vjačeslavs Bobrovs
Kompakts saules un granulu modulis Enerģētika 11500 Marika Rošā
Kompozīto konstrukciju nestspējas īpašību skaitliskā modelēšana un eksperimentāla testēšana. Būvniecība un arhitektūra 20500 Kaspars Kalniņš
Konstrukciju mehānika no „gudriem” kompozītiem materiāliem Materiālu tehnoloģija 15300 Olga Kononova
Kopulās bāzēti riska prognozes autoregresijas modeļi Informācijas tehnoloģijas Jevgeņijs Carkovs
Kvalitātes sistēmas pilnveidošana Latvijā Uzņēmējdarbības veicināšana 22100 Nikolajs Baranovskis
Latvijas amatniecības koka izstrādājumu noieta tirgus paplašināšanas iespēju izpēte Citi, IZM-RTU Vilnis Kazāks
Latvijas elektroenerģijas patēriņa prognožu izstrāde, izmantojot ekonometriskos modeļus Uzņēmējdarbības veicināšana 22300 Remigijs Počs
Latvijas Elektronikas un elektrotehnikas nozares attīstības projekts Enerģētika 13900 Guntars Balodis
Latvijas energosektora ietekmes uz vidi samazināšana Enerģētika 11500 Andra Blumberga
Latvijas ģeotermālā ūdens izmantošana balneoloģijā Būvniecība un arhitektūra 20300 Andris Krēsliņš
Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu ilgspējīgo attīstību ietekmējošo faktoru analīze un novērtējums Uzņēmējdarbības veicināšana 22108 Nataļja Lāce
Latvijas mazo uzņēmumu darbības rezultātu novērtēšanas sistēmas izstrāde Uzņēmējdarbības veicināšana 22000 Nataļja Lāce
Latvijas reģionu ekonomikas attīstības perpektīvas un virzieni Pilsētas attīstība un plānošana 22501 Jānis Vanags
Latvijas reģionu konkurētspējas paaugstināšanas ekonomiskie aspekti Uzņēmējdarbības veicināšana 22400 Maija Šenfelde
Latvijas starpaugstskolu zinātniskās grupas izveide sistēmbioloģijā Organiskā ķīmija Juris Vanags
LATVIJAS TAUTSAIMNIECĪBAS NOZARU ATTĪSTĪBAS KOPSAKARĪBAS Uzņēmējdarbības veicināšana Jānis Zvanītājs
Latvijas uzņēmējdarbības konkurētspējas sistēmdinamikas prognozēšanas modeļa izstrādāšana Uzņēmējdarbības veicināšana 22300 Remigijs Počs
„Lauksaimniecības atkritumu enerģētiskās vērtības un izmantošanas perspektīvu analīze un alternatīvo kurināmo izveide” Komunālā saimniecība 22501 Jānis Vanags
„Lauksaimniecības nozares un zinātnes attīstības stratēģija”. Uzņēmējdarbības veicināšana 22501 Jānis Vanags
LED ielu apgaismošanas gaismekļu ar inteliģento vadības sistēmu prototipa izstrāde Enerģētika 11103 Ansis Avotiņš
Lietišķās ķīmijas un materiālzinātnes informācijas centrs Izglītība 14100 Inna Juhņeviča
Lietišķo elementu pastiprināšana RTU studiju programmās " Ķīmija" Izglītība Valdis Kampars
Līmeņatzīmes metode siltumnīcefekta gāzu emisiju ierobežošanai Vides aizsardzība 11500 Marika Rošā
LOGIS-MOBILE, Competence Framework for Mobile On-Site Accelerated Vocational Training in Logistics Information Systems Informācijas tehnoloģijas 12111 Jurijs Merkurjevs
Loģistikas RFID tehnoloģiju apmācības un pētījumu laboratorijas izveidošana Informācijas tehnoloģijas 12111 Arnis Lektauers
Lokālu zāļu piegādes sistēmu izveide uz porainu kalcija fosfātu biokeramisko pamatņu bāzes Materiālu tehnoloģija Dagnija Loča
LR RAPLM darba grupa valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla noteikumu izstrādē Pilsētas attīstība un plānošana 22501 Armands Auziņš
LSCM Informācijas tehnoloģijas 12111 Jurijs Merkurjevs
Ļoti augstās stiprības fibrobetoni (ĻASF) Latvijas būvniecībai. Būvniecība un arhitektūra 04053 Andrejs Krasņikovs
Ļoti zema enerģijas patēriņa ēku koncepcijas veicināšana Ziemeļeiropas būvniecības tirgū (NorthPass) Vides aizsardzība 11509 Claudio Rochas
Mācību telpu gaisa kvalitātes uzlabošana Būvniecība un arhitektūra 20300 Anatolijs Borodiņecs
Maģistra grāda programmā: "Interoperability/Safety/Certification on International Railway Transport in Ukraine and Central Asia" Satiksme un transports 15800 Mareks Mezītis
Maģistra profesionālās programmas ``Datorsistēmas`` studentu prakse programmēšanas inženiera profesijā Izglītība Larisa Zaiceva
Maiņstrāvas elektrovilciena statiskā palīgpārveidotāja izpēte un izstrāde Mašīnbūve 11103 Anastasija Žiravecka
Makrolīdu tipa antibiotiku un pretparazītu līdzekļu izdalīšana no biosintēzes maisījumiem un pussintētisko analogu ieguve Citi 14A00 Māris Turks
Mākslīgā intelekta skaitliskās metodes datu ieguves uzdevumos Informācijas tehnoloģijas 12111 Arkādijs Borisovs
Mākslīgais intelekts prognozēšanas un vadības uzdevumos Informācijas tehnoloģijas 12111 Arkādijs Borisovs
Mašīnbūves eksperimentu plānu datu bāzes izveide internetā Mašīnbūve 15300 Jānis Auziņš
Matemātisko modeļu un to novērtēšanas metodes izstrādāšana Baltijas reģiona pasažieru un kravu plūsmu analīzei un prognozēšanai Mašīnbūve Aleksandrs Andronovs
Matemātisko modeļu, algoritmu un datorprogrammu izstrādāšana Latvijas transporta sistēmas analīzei, attīstības prognozēšanai un optimizācijai Satiksme un transports Aleksandrs Andronovs
Matricas veida reaktīvās jaudas un augstāko harmoniku kontrolieru vadība ar izplūdušo loģiku Enerģētika 04000 Leonīds Ribickis
Mazas un vidējas jaudas koģenerācijas staciju tehniski-ekonomiskais pamatojums Enerģētika 11200 Antans Sauļus Sauhats
Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) ilgtspējība un sociālā atbildība mācoties (SOCIALSME) Uzņēmējdarbības veicināšana 22900 Elīna Gaile-Sarkane
Medicīnas fiziķu praktiskās apmācības sistēma Izglītība 15D02 Jurijs Dehtjars
Medicīnas un bioloģisko datu intelektuālo metožu un apstrādes algoritmu kompleksa izstrāde onkoloģisko slimību diagnostikas pilnveidošanai Informācijas tehnoloģijas 12111 Arkādijs Borisovs
Mehānisku elementu virsmas un to iekšējās struktūras nanotehnoloģiskie pētījumi mašīnbūvē Mašīnbūve 15500 Marija Nikipelova
Mehānisku sistēmu daudzkriteriālās optimizācijas apakšsistēmas izstrāde eksperimentu plānošanas un analīzes programmatūrai un tās pielietojums mašīnbūvē Mašīnbūve 15300 Jānis Auziņš
Mehanizētā būvniecības instrumenta detaļas no pulveru materiāliem Citi, IZM-RTU 20426 Viktors Mironovs
Metalizētu termoplastu otrreizējās pārstrādes tehnoloģijas izstrāde un iegūto daudzfāzu polimērkompozīciju ekspluatācijas īpašību izpēte Materiālu tehnoloģija 14000 Remo Merijs-Meri
Methods of critical infrastructure control Enerģētika 04000 Nadežda Kuņicina
Micropol - attālinātā darba centri ārpus metropoļu reģioniem Citi 22400 Alise Vītola
Mini dentālā implanta formas, mehānisko īpašību un uzvedības optimizācija Veselības aprūpe 15D02 Jurijs Dehtjars
Mobīlā telefona tīkla izmantošana cilvēka fizioloģiskās informācijas pārraidei ar atgriezenisko saiti Informācijas tehnoloģijas 12200 Zigurds Markovičs
Mobils telemedicīnas skrīninga komplekss Informācijas tehnoloģijas 12215 Vineta Fortiņa
„Modeļa OTC (Order to Cash) izstrādāšana un ieviešana Baltijas reģionā” Būvniecība un arhitektūra 22501 Andrejs Tambovcevs
Modern curriculum in Information Sustems at Master Level Izglītība 12300 Jānis Grundspeņķis
Moderno hiperelastīgu materiālu un konstruktīvo komponentu īpašību noteikšana un modelēšana Materiālu tehnoloģija 20500 Jevgenijs Barkanovs
Moderno kompozītu materiālu un konstrukciju svārstību un trokšņu pasīvā un aktīvā kontrole Materiālu tehnoloģija 20513 Jevgenijs Barkanovs
Modificētās struktūras biomateriāla izstrādāšana sirds un asinsvadu sistēmas rekonstrukcijai Materiālu tehnoloģija Viktorija Kancēviča
Modulāra lēngaitas elektroģeneratora izstrāde vēja turbīnām Citi 11100 Alvis Sokolovs
MOMENTUM, Daudzdisciplīnu pētniecība un apmācība kompozītu materiālu pielietošanā transporta jomās Materiālu tehnoloģija 20200 Jevgenijs Barkanovs
MULTIASSESSNAS Būvniecība un arhitektūra 14113 Gundars Mežinskis
Multifraktālu informācijas sistēmu projektēšanas metodiku izstrāde Informācijas tehnoloģijas 12300 Mārīte Kirikova
Mūžizglītības pārrobežu kapacitātes celšana (5L) Izglītība 02661 Voldemārs Kārkliņš
Nākošās paaudzes kombinēto optiski blīvēto sakaru sistēmu ieviešanas izpēte. Telekomunikācijas 13100 Ģirts Ivanovs
Nanomērogā lokalizētā elektriskā lādiņa mikro un nanomorfoloģijas ietekme uz oksidēta titāna ortopediskā implantāta īpašībām bioloģiskā vidē Nanotehnoloģijas un nanomateriāli 15D02 Jurijs Dehtjars
Nanostruktūras veidošana uz monokristāliska SiGe virsmas ar lāzera starojumu un to optisko īpašību pētīšana Nanotehnoloģijas un nanomateriāli Artūrs Medvids
NANOSTRUKTURĒTI CdTe SAULES ELEMENTI Nanotehnoloģijas un nanomateriāli 14505 Artūrs Medvids
Nanostrukturēti katalizatori un tehnoloģija biodīzeļdegvielas ražošanai RTU pētniecības 14800 Ralfs Meždreijs
Nanostruktūru un barjeru struktūru ieguves sola-gēla un lāzera tehnoloģijas Nanotehnoloģijas un nanomateriāli 14113 Gundars Mežinskis
Nekustamā īpašuma tirgus attīstību ietekmējošo ekonomisko faktoru analīze, problēmas un risinājumi Uzņēmējdarbības veicināšana 22501 Ineta Geipele
„Nekustamā īpašuma tirgus un būvniecības nozares attīstības problēmas un risinājumi” RTU pētniecības 22501 Ineta Geipele
Nelineārā optiskā koeficienta mērīšanas metožu izpēte ŠOPS Telekomunikācijas 13100 Jurģis Poriņš
Nelineāras dinamikas jaunas metodes un to tehniskie pielietojumi Mašīnbūve 15300 Mihails Zakrževskis
Nelineāro efektu novērtējums WDM sistēmās Informācijas tehnoloģijas 13100 Ģirts Ivanovs
Nepārtrauktās barošanas sistēmu ar superkondensatoriem izstrāde un izpēte Enerģētika 11100 Iļja Galkins
Nerūsējošā tērauda apstrādes procesa izstrādāšanas jauna metode Mašīnbūve 15500 Jānis Rudzītis
Nestacionāru telpisku piesārņojumu koncentrācijas lauku aprēķināšana Baltezera, Remberģu un Zaķumuižas ūdensgūtvju kompleksam un tā mākslīgās infiltrācijas sistēmas modelēšana Informācijas tehnoloģijas 12052 Aivars Spalviņš
No hidroksīlapatīta veidotā daudzfunkcionāla poraina nanostrukturizētā keramika, PERCERAMICS Nanotehnoloģijas un nanomateriāli 14500 Kristīne Osīte
Nogulumu ietekme uz mikroorganismu augšanu dzeramā ūdens apgādes sistēmā Būvniecība un arhitektūra 20314 Jānis Rubulis
„Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” 2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/IPIA/VIAA/001 Uzņēmējdarbības veicināšana 22501 Ineta Geipele
Nr. E!3033 „Hidroksilapatīta nanokompozītkeramika – jauns implantu materiāls” Nanotehnoloģijas un nanomateriāli 14113 Gundars Mežinskis
Objektu formas parametru analīze un optimizācija stacionārās un oscilējošās gaisa plūsmās Materiālu tehnoloģija 15300 Jānis Vība
OGĻHIDRĀTU DIMĒRI AR AZOLA TIPA STARPCUKURU SAITI RTU pētniecības 14A00 Māris Turks
Ontoloģijās sakņotas intelektuālas sistēmas izstrāde uzdevumu ģenerēšanai jēdzienu tīklu formā un zināšanu vērtēšanai Informācijas tehnoloģijas 12300 Jānis Grundspeņķis
Open System for Tractors’ Autonomous Operations Informācijas tehnoloģijas 12216 Valerijs Zagurskis
Pacientu elpošanas kustību bezmarķieru reģistrācija ar elpošanu sinhronizētai staru terapijai Veselības aprūpe 15D00 Aleksejs Kataševs
Pakalpojumu attīstība MVU iziešanai starptautiskā apritē (BASIS) Uzņēmējdarbības veicināšana Diāna Tumene
PAM ūdeņraža degvielas šūnas energoelektronikas pārveidotāja izstrāde ar daudzlīmeņu invertoru Enerģētika 11100 Oskars Krievs
Pārrobežu iniciatīva katastrofu situāciju menedžmenta sistēmas izveidei kaimiņu reģionos Latvijā un Lietuvā Citi 22200 Jānis Ieviņš
Pazemes siltuma akumulatori Būvniecība un arhitektūra 20200 Andris Krēsliņš
PEGASE, Pan European Grid Advanced Simulation and state Estimation Enerģētika 04000 Sandra Vasiļevska
Perspektīvo optiskās blīvēšanas elementu izpēte un metroloģija Telekomunikācijas 13100 Ģirts Ivanovs
Perspektīvu nanokompozītu izveide uz otrreizējo polimēru bāzes un to iegūšanas un pārstrādes tehnoloģiju izstrāde Nanotehnoloģijas un nanomateriāli 14200 Jānis Zicāns
Pētījumi m-studiju produktu un pakalpojumu izstrādei Latvijā atbilstošo multimediju, telemātikas un telekomunikāciju attīstības līmenim (PUMPURS) Izglītība 13041 Atis Kapenieks
Pētījums par jaunas ekoloģiskas koka mājas konstrukciju un tehnoloģiju izstrādi Citi, IZM-RTU Vilnis Kazāks
Pētījums par jaunu tehnoloģiju un konstruktīvo shēmu izstrādāšanu koka dabīgā izskata un īpašību saglabāšanai mēbeļu ražošanā Latvijā Citi, IZM-RTU Vilnis Kazāks
Pieeja kvalifikācijai, izmantojot saskaņoto apmācību darbavietās Eiropas Savienībai Izglītība Vjačeslavs Šitikovs
Pilsētplānošanas tālākizglītības programmu izstrādāšana un aprobācija Rīgas Tehniskajā universitātē Izglītība 04071 Jēkabs Trušiņš
Pilsētu un reģionu attīstības mijiedarbības sociāli ekonomiskie un ekoloģiskie aspekti Pilsētas attīstība un plānošana 22501 Jānis Vanags
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas "Datorsistēmas" studentu prakse Izglītība Larisa Zaiceva
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studentu prakse programmēšanas tehniķa profesijā Izglītība Larisa Zaiceva
Plasmas tehnoloģiju popularizēšana vides aizsardzībā Baltijas jūras reģionā - PlasTEP Vides aizsardzība 11500 Andra Blumberga
Plūdu postījumu riska novērtēšana inženierbūvju konstrukcijām upes palienā Būvniecība un arhitektūra 20314 Boriss Gjunsburgs
Podniecības un dekoratīvās keramikas masas sastāvi un tehnoloģija SIA "Raunas ceplis" Citi, IZM-RTU 20426 Visvaldis Švinka
Polimēru elektro-optiskā modulatora prototipa izstrāde RTU pētniecības 14800 Ralfs Meždreijs
Polimēru kompozītmateriāli funkcionālam bioiepakojumam Materiālu tehnoloģija 14000 Mārtiņš Kalniņš
Polimēru un SiO2 struktūrās ievadīto nanodaļiņu mijiedarbība ar kompozīto materiālu matricu Materiālu tehnoloģija 14100 Gundars Mežinskis
Polivinilhlorīdu saturošu atkritumu otrreizējās pārstrādes tehnoloģija un praktiski pielietojamu kompozīciju uz iegūto reciklātu bāzes izstrāde Materiālu tehnoloģija 14200 Jānis Zicāns
Poru keramika ar vairāku līmeņu makro- un mikroporainību Materiālu tehnoloģija 14100 Visvaldis Švinka
Prakšu pilnveidošana RTU bakalaura studiju programmā "Elektrotehnoloģiju datorvadība" Izglītība 11103 Ansis Avotiņš
Prakšu pilnveidošana RTU bakalaura studiju programmā "Elektrotehnoloģiju datorvadība" sadarbībā ar Latvenergo Izglītība 11103 Ansis Avotiņš
Prakšu pilnveidošana RTU bakalaura studiju programmā ``Elektrotehnoloģiju datorvadība`` 2008_L Izglītība 11100 Ansis Avotiņš
“Prakšu pilnveidošana RTU bakalaura studiju programmā „Elektrotehnoloģiju datorvadība” 2006-2007.g.II_L.” Izglītība 11103 Ansis Avotiņš
Prakšu pilnveidošana RTU bakalaura studiju programmā „Elektrotehnoloģiju datorvadība” 2008 Izglītība 11100 Ansis Avotiņš
Prakšu pilnveidošana RTU elektronikas 2.līmeņa profesionālajā studiju programmā Izglītība 13900 Guntars Balodis
Prakšu pilnveidošana RTU maģistra studiju programmā ``Elektrotehnoloģiju datorvadība`` Izglītība 11100 Anastasija Žiravecka
“Prakšu pilnveidošana RTU maģistra studiju programmā „Elektrotehnoloģiju datorvadība” 2006-2007.g.II pusg.” Informācijas tehnoloģijas 11100 Anastasija Žiravecka
Prakšu pilnveidošana RTU maģistra studiju programmā „Elektrotehnoloģiju datorvadība” 2008 Izglītība 11100 Anastasija Žiravecka
Prakšu pilnveidošana RTU profesionālajā bakalaura studiju programmā ``Elektrotehnoloģiju datorvadība`` Izglītība 11100 Ansis Avotiņš
Prakšu pilnveidošana RTU profesionālajā maģistra studiju programmā ``Elektrotehnoloģiju datorvadība`` Izglītība 11100 Anastasija Žiravecka
Precīzās mehānikas elementu virskārtas sagraušanas procesa izpēte Mašīnbūve 15500 Jānis Rudzītis
Preču krājumu regulēšanas metodes Latvijas uzņēmējdarbībā Citi, IZM-RTU 04000 Santa Puškarjova
„Pretkrīzes vadīšanas stratēģijas attīstība Latvijas uzņēmumos” Uzņēmējdarbības veicināšana 22100 Konstantins Didenko
Priekšlikumu sagatavošana zemes pārvaldības sistēmas izveidošanai un zemes pārvaldības likumprojekta izstrādei Pilsētas attīstība un plānošana 22501 Ineta Geipele
Profesionālās orientācijas informācijas bāze datorzinātnē un informācijas tehnoloģijā Izglītība 12300 Mārīte Kirikova
Profesionālās orientācijas pasākumi Rīgas skolās Izglītība Larisa Zaiceva
Profesionālās orientācijas un informācijas dienas Rīgas Tehniksajā universitātē Izglītība Ainis Kārkliņš
Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana Izglītība Uģis Citskovskis
Programmas izstrāde un akadēmiskā personāla tālākizglītības kursu īstenošana studiju kvalitātes pilnveidē Izglītība Narimants Salenieks
Programmatūras sistēmas klašu struktūras ģenerēšanas rīka prototipa izstrāde, pamatojoties uz divpusložu modeli Informācijas tehnoloģijas 12306 Oksana Ņikiforova
Projektorientētas apmācības un mācīšanas pieredze Vācijā Izglītība 14702 Inese Ziemele
Projektorientētu studiju metodiskās un tehnoloģiskās vides modernizācija dizaina studiju programmās Izglītība Silvija Kukle
Promotion of the Passive House Concept to the European Building Market Enerģētika 11500 Dagnija Blumberga
pSAFECER (1.posms) RTU pētniecības Anatolijs Ļevčenkovs
Publiskā energosektora alternatīvas - PEA Enerģētika 11500 Marika Rošā
Pusvadītāja un vīrusiem līdzīgo nanodaļiņu pašsalikta sistēma Nanotehnoloģijas un nanomateriāli 15D00 Jurijs Dehtjars
„Regulējamas elektropiedziņas spēka elementu izvēles intelektuālas programmatūras izstrāde uz mākslīgo neironu tīklu bāzes” Mašīnbūve 11100 Jeļena Čaiko
Resursu izmantošanas efektivitātes problēmas būvniecības nozarē paaugstināta pieprasījuma apstākļos Uzņēmējdarbības veicināšana 22500 Ineta Geipele
„Resursu izmantošanas efektivitātes problēmas būvniecības nozarē paaugstināta pieprasījuma apstākļos” Citi, IZM-RTU 22501 Ineta Geipele
RFID tehnoloģijas bibliotēkas attīstības un lietotāju apkalpošanas pilnveidošanai Citi 10100 Ilrita Petersena
Ribotu kompozīto konstrukciju nestspējas optimziācija ar eksperimentālu validāciju. Būvniecība un arhitektūra 20513 Kaspars Kalniņš
Rīgas arhitektūras mantojuma ģenēze un stilistika Būvniecība un arhitektūra Jānis Krastiņš
Rīgas arhitektūras mantojuma ģenēze un stilistika Būvniecība un arhitektūra 21000 Jānis Krastiņš
Rīgas arhitektūras mantojums un arhitektūras meistari Būvniecība un arhitektūra 21000 Jānis Krastiņš
Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centrs Nanotehnoloģijas un nanomateriāli 03000 Kristīne Osīte
Rīgas lielmēroga dzīvojamo rajonu telpisko parametru un struktūras attīstību ietekmējošie faktori Būvniecība un arhitektūra 21000 Sandra Treija
Rīgas Tehniskās universitātes informācijas tehnoloģiju, datorzinātņu, elektronikas un telekomunikāciju pētniecības aprīkojuma un infrastruktūras pilnveidošana Informācijas tehnoloģijas 04000 Sandra Vasiļevska
Rīgas Tehniskās universitātes starptautiskās sadarbības, projektu un kapacitātes attīstība zinātnē un tehnoloģijās RTU pētniecības 04000 Tālis Juhna
Rīgas Tehniskās universitātes Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts Citi 04000 Renārs Reklaitis
Rīgas Tehniskās universitātes vienotā teritoriālā kompleksa izveide Citi 05000 Iveta Putniņa
Rīgas tematiskās kartēšanas sistēma - elektroniskās versijas projekts un tā īstenošanas metodika Būvniecība un arhitektūra 20116 Jānis Štrauhmanis
RISK AGENDA Uzņēmējdarbības veicināšana 22501 Ineta Geipele
Riska kapitāls un uz inovāciju vērsta uzņēmējdarbība Latvijā: attīstību ietekmējošo faktoru novērtējums Uzņēmējdarbības veicināšana 22108 Nataļja Lāce
Robustas daudznesēju tehnoloģijas multimēdiju mobilajām komunikācijām Informācijas tehnoloģijas 13000 Arnis Gulbis
Rokas elektroinstrumentos izmantojamo elektrodzinēju efektivitātes un konkurētspējas uzlabošana Enerģētika 11213 Jānis Dirba
Rokasgrāmatas uzņēmējiem "Mēriekārtas atbilstības novērtēšana" sagatavošana un izdošana, veicot tekstu un attēlu profesionālo un literāro rediģēšanu, sakŗtošanu un maketēšanu datortehnoloģijā Citi, IZM-RTU Narimants Salenieks
RTU akadēmiskā personāla tehnoloģiskā prakse Tekstila nu apģērbu ražošanas nozares uzņēmumos Izglītība 14702 Ausma Viļumsone
RTU akadēmiskās studiju programmas "Datorsistēmas" kursu pilnveidošana Izglītība 12300 Jānis Grundspeņķis
RTU akadēmisko bakalauru studiju programmas "Datorsistēmas" datorzinātnes pamatkursu pilnveidošana Izglītība 12300 Jānis Grundspeņķis
RTU augstākās profesionālās izglītības mašīnbūves programmu studentu ražošanas mācību prakses īstenošana Izglītība 15513 Irīna Boiko
RTU augstākās profesionālās izglītības mašīnbūves studiju programmu studentu tehnoloģiskās prakses īstenošana Izglītība 15515 Ruslans Dorošenko
RTU augstākās profesionālās izglītības programmas "Uzņēmējdarbība un vadīšana" studentu prakse uzņēmējdarbību attīstošās specialitātēs Izglītība 02600 Voldemārs Kārkliņš
RTU Dizaina kompetences centra zināšanu bāzes satura pilnveidošana Materiālu tehnoloģija Silvija Kukle
RTU Dizaina kompetences centra zināšanu bāzes satura veidošana Izglītība 14700 Silvija Kukle
RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes akadēmiskā personāla kompetenču paaugstināšana Izglītība 13223 Kārlis Brīvkalns
RTU IEEI akadēmiskā personāla kompetenču paaugstināšana Izglītība 11100 Anastasija Žiravecka
RTU inženierzinātņu pētniecības centru aprīkojuma un infrastruktūras atbalsta projekts Izglītība 04000 Bruno Grasmanis
RTU inženierzinātņu studiju programmu un pētniecības kvalitātes un pieejamības uzlabošana ar moderniem IKT risinājumiem Izglītība 13041 Atis Meiers
RTU Karjeras dienas 2006 Izglītība 01000 Oskars Priede
RTU Karjeras dienas 2007 Izglītība Oskars Priede
RTU Ķīpsalas kompleksa attīstības koncepcijas izstrāde Informācijas tehnoloģijas 12111 Jurijs Merkurjevs
RTU Liepājas filiāles profesionālās orientācijas sistēmas izveide Izglītība 02600 Voldemārs Kārkliņš
RTU mācībspēku kvalifikācijas celšana, integrējot e-studiju vides pielietojumu mācību procesā Informācijas tehnoloģijas Ilze Apsīte
RTU Mašīnbūves tehnoloģijas institūta akadēmiskā personāla stažēšanās jaunāko tehnoloģiju jomā Izglītība 15515 Ruslans Dorošenko
RTU pētniecības aprīkojuma un infrastruktūras atbalsta projekts materiālzinātnes, vides zinātnes un ekoloģijas, organiskās ķīmijas un farmācijas nozarēs Organiskā ķīmija 04000 Sandra Vasiļevska
RTU studiju programmas "Ķīmijas tehnoloģija" pilnveide ievērojot Boloņas procesa rekomendācijas Izglītība 14000 Māra Jure
RTU studiju programmas „Informācijas tehnoloģija” restrukturizācija un integrācija Eiropas izglītības telpā Izglītība 12100 Ģirts Vulfs
RTU studiju programmas“DATORSISTĒMAS” pilnveidošana absolventu profesionālās konkurētspējas paaugstināšanai Izglītība 12300 Jānis Grundspeņķis
RTU telpu renovācijas pasākumi un studiju vietu modernizācija inženierzinātņu un tehnoloģiju jomā Citi 05074 Rigonda Germova
RTU un LU starpaugstskolu maģistrantūras studiju modulis “Medicīnas fizika” Izglītība 15D00 Aleksejs Kataševs
Rūpniecisko izstrādājumu funkcionālo kompozīto pārklājumu izveide ar jonu - plazmas uzputināšanu Materiālu tehnoloģija Aleksandrs Urbahs
Sabiedriskā transporta maršruta tīkla optimizācijas iespējas Vidzemē, ņemot vērā iedzīvotāju vajadzības un sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju iespējas Informācijas tehnoloģijas 12111 Arnis Lektauers
SAD darbība 2012.gadā Citi 06B00 Mareks Zeltiņš
Sadarbība energoefektivitātes un pilsētplānošanā Centrāl Baltijas ietvaros_ENEF Būvniecība un arhitektūra 20300 Anatolijs Borodiņecs
Sadarbības intelektuālā informāciju platforma vides risku prognozēšanai un analīzei Baltijas jūras reģionā- CIPARIS Vides aizsardzība 04071 Inese Trušiņa
Salīdzinošs pētījums:Ilgtspējīgas attīstības apmācība Norvēģijā un Latvijā Izglītība 13041 Atis Kapenieks
SANDCORE Satiksme un transports 20200 Rolands Rikards
Sarežģītas konfigurācijas izstrādājumi no metāla pulveriem un to izgatavošanas tehnoloģija Citi, IZM-RTU 20426 Viktors Mironovs
Sasmalcinātu materiālu un biodegvielas granulu aerodinamikas un siltummasas apmaiņas īpatnību izpēte pie intensīvas žāvēšanas pulsējošā gāzes plūsmā Materiālu tehnoloģija Valērijs Ušakovs
Satelītu pozicionēšanas sistēmu testēšanas kompleksa ar programmnodrošinājumu izstrāde un pārbaude Informācijas tehnoloģijas 13010 Ansis Klūga
Satelītu sistēmas lietotāja aparatūras dinamiskās precizitātes noteikšana un tās paaugstināšanas metožu novērtēšana Telekomunikācijas 13010 Ansis Klūga
Saules baterijām izmantojamu šķīstošu ftalocianīnu sintēze un īpašību izpēte Organiskā ķīmija 14800 Modris Jānis Roze
Saules enerģijas fotoelektrisko pārveidotāju pozicinonēšanas sistēmas un spēka pārveidotāja izpēte un izstrāde Enerģētika 11000 Iļja Galkins
Saules kombisistēmas modelēšana vienģimenes māju apkurei Vides aizsardzība 11500 Dagnija Blumberga
Saules siltuma enerģijas akumulējošu materiālu izstrāde, izmantojot sola-gēla un vakuuma pārklājumu tehnoloģijas Materiālu tehnoloģija 14113 Gundars Mežinskis
SCORM savietojamu mācību objektu izstrādes pētījumi lietošanai DVB-T/MHP platformā Informācijas tehnoloģijas 13041 Atis Kapenieks
SCOUT Būvniecība un arhitektūra 20400 Andrejs Krasņikovs
SecurEau Security and decontamination of drinking water distribution systems following a deliberate contamination Citi 04000 Sandra Vasiļevska
SEcurity REsearch NCP network - phase 1 Drošība 20513 Kaspars Kalniņš
„SIA „A.A. Mežmalas” un tās sadarbības partneru darbinieku kvalifikācijas celšana un jaunu zināšanu apguve” Būvniecība un arhitektūra 22501 Ineta Geipele
Siltumenerģētikas un siltumtehnikas bakalaura un maģistra profesionālo programmu uzlabošana Izglītība 15016 Daniels Turlajs
SIM-SERV Informācijas tehnoloģijas 12111 Gaļina Merkurjeva
Sio2 stikla dielektriskās caurlaidības samazināšana ar YAG:ND lāzera starojumu Materiālu tehnoloģija 14500 Artūrs Medvids
Sistēmiskās domāšanas integrēšana vides politikā Vides aizsardzība 11500 Andra Blumberga
Skolēnu profesionālās orientācijas mājas lapas izveidošana un semināru rīkošana elektrotehnoloģiju datorvadībā Informācijas tehnoloģijas 11100 Anastasija Žiravecka
Sliežu lūzumus iespaidojošo faktoru izpēte Latvijas dzelzceļā Materiālu tehnoloģija 15800 Dijs Sergejevs
SOCRATES Erasmus Thematic Network - Doctoral Education in Computing Informācijas tehnoloģijas 12300 Jānis Grundspeņķis
SOLITECH, Mīksto litogrāfiju tehnoloģijas Materiālu tehnoloģija 12200 Līga Bērziņa-Cimdiņa
Specialistu apmācība enerģijas saglabāšanas metodēm būvniecībā un siltumapgādē Enerģētika 11500 Dagnija Blumberga
Specializēšanās virziena ``Gaisa kuģu elektronisko iekārtu ekspluatācija`` prakses norises kvalitātes uzlabošana Izglītība Mārtiņš Kleinhofs
Spiro-glikomorfolīni un piperazīni kā jauni bioloģiski un katalītiski aktīvi ligandi Organiskā ķīmija Māris Turks
Starpinstitucionālas zināšanu plūsmas atbalsta sistēmas prototipa izstrāde Informācijas tehnoloģijas 12307 Mārīte Kirikova
Starpnozaru zinātniskās grupas izveidošana viedo tekstiliju jaunu funkcionālo īpašību attīstīšanai un integrēšanai inovatīvos izstrādājumos Materiālu tehnoloģija 14700 Marija Nikipelova
Starptautiskas Informācijas tehnoloģiju vadīšanas maģistra programmas specializācijas izstrāde un ieviešana Rīgas Tehniskajā universitātē Izglītība 01B00 Aira Tereško
Starptautiskās sadarbības vadības kapacitātes paaugstināšana Baltkrievijā Izglītība 01B00 Jānis Grēviņš
Starptautiskās sadarbības vadības kapacitātes paaugstināšana Baltkrievijā: Rietumu stila Uzņēmumu vadības programmas institucionalizācija Izglītība 01B00 Jānis Grēviņš
Starptautisks biznesa inkubatoru tīkls - IBI Net Uzņēmējdarbības veicināšana Rihards Zariņš
START, Aeronautikas un kosmosa pētniecības un tehnoloģiju stimulēšana Aeronautika 04000 Sandra Vasiļevska
Studējošo prakse ķīmijas ražošanas uzņēmumos 2006.gadā priekšmeta ``Rūpnieciskā organiskā ķīmija`` ietvaros Izglītība 14800 Modris Jānis Roze
Studiju moduļa izstrāde modeļvadāmai programmatūras attīstības tehnoloģijai datorsistēmas programmā Informācijas tehnoloģijas 12306 Gundars Alksnis
Studiju programmas modernizēšana Transportbūvju studiju nozarē Rīgas Tehniskajā universitātē Izglītība 20103 Ainārs Paeglītis
Studiju programmas Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas? materiāli tehniskās un metodiskās bāzes izveidošana Izglītība 13010 Ansis Klūga
Studiju programmu reformācija un harmonizācija biomedičinas inženierzinātņu jomā Izglītība 15D02 Jurijs Dehtjars
Support for realising new Member and Associate States’ potentials in transport research Satiksme un transports 20513 Kaspars Kalniņš
Tālākizglītības programma MVU kapacitātes stiprināšanai, attīstot IKT infrastruktūru un zināšanu pārvaldību Izglītība 13041 Ginta Majore
Tālmācības izglītības formas metodiskā materiālu izveide un aprobācija transportbūvju specialitātē Izglītība 20042 Jānis Vārna
TECHNEAU Būvniecība un arhitektūra 01100 Kristīne Osīte
Tehnoloģija berzes pārklājumi ar keramiku Citi, IZM-RTU 14113 Gundars Mežinskis
Tehnoloģiju ietilpīgo moduļu izstrāde un materiāli tehniskās bāzes modernizācija studiju programmai „Transporta sistēmu inženierija” Izglītība Aleksandrs Urbahs
Tehnoloģiju integrācija lai nodrošinātu pasažieriem un videi draudzīgu helikopteru projektēšanu, FRIENDCOPTER Aeronautika 20200 Rolands Rikards
Tehnoloģisko iespēju izpēte tekstilpavedienu šķērscaurumošanai bioloģiski aktīvu materiālu izstrādei Materiālu tehnoloģija 14300 Inga Ļašenko
Tehnoloģisko procesu intensifikācija ar elektromagnētisko impulsu palīdzību Būvniecība un arhitektūra 20426 Viktors Mironovs
Tekstila kompresijas apvalku ar baktericīdu efektu projektēšana un tehnoloģijas izstrādāšana Citi, IZM-RTU 14354 Inga Ļašenko
Tekstila un apģērbu tehnoloģijas inženierstudiju prakse apģērbu ražošanas uzņēmumā Izglītība 14702 Ausma Viļumsone
Tekstila un apģērbu tehnoloģijas studiju procesa modernizācija Izglītība 14702 Ausma Viļumsone
Telpiskās plānošanas un ilgtspējīgās attīstibas petījumu centra izveidošana Kurzemē. Pilsētas attīstība un plānošana 04071 Jēkabs Trušiņš
Testa projekts Informācijas tehnoloģijas Zigmunds Zitmanis
The Norwegian Chamber of Commerce in Latvia projekts „The Latvian Crisis:What went wrong and why?” Uzņēmējdarbības veicināšana 22501 Georgs Mote
Trafika vadības izpēte "dzīsla līdz mājai" optiskajā sakaru sistēmā Informācijas tehnoloģijas Gunārs Lauks
Ūdeņraža degvielas šūnas tīkla invertora izstrāde un dinamisko režīmu izpēte Enerģētika 11000 Leonīds Ribickis
Ugunsgrēka riska kvantitatīva vērtējuma metodikas izstrāde latvijas mācību iestādēm Drošība 22200 Jānis Ieviņš
UNITE, Unificēta e-mācīšanas vide skolām Izglītība 12000 Vjačeslavs Šitikovs
Uz augu eļļām bāzētas motorzāģu ķēžu eļļas ražošanas tehnoloģijas izstrāde Organiskā ķīmija 14000 Māra Jure
Uz deproteinizētu spongiozo kaulaudu bāzes veidotu jauna implantmateriāla tehnoloģijas izstrāde un tā biomehāniskās saderības pamatojums ar bioloģiskajiem audiem. Materiālu tehnoloģija 14352 Ivars Knēts
Uz Eiropas standartiem pamatotā kvalitātes nodrošināšanas sistēma Ukrainas augstākā izglītībā Izglītība 15D02 Jurijs Dehtjars
Uz jēdzienu tīklu un ontoloģiju balstīta intelektuāla sistēma studentu zināšanu pašvērtēšanai un procesu orientētai zināšanu pārbaudei Informācijas tehnoloģijas 12300 Jānis Grundspeņķis
Uz zināšānu ekonomisko vadīšanu balstītas inovatīvās uzņēmējdarbības attīstība Latvijā Uzņēmējdarbības veicināšana 22000 Anatolijs Magidenko
Uzņēmējdarbības pētījumu attīstība augstskolā: starptautiskās pieredzes pārnese Uzņēmējdarbības veicināšana 22100 Elīna Gaile-Sarkane
Uzņēmuma lietojumprogrammu dinamiskas pielāgošanas risinājumu izstrāde Informācijas tehnoloģijas 12113 Jānis Grabis
Vadības īpatnības energosistēmā ar izkliedētiem enerģijas avotiem Enerģētika 11000 Antans Sauļus Sauhats
Vēja un ūdeņraža elektroapgādes autonoma sistēma Enerģētika 11100 Vineta Fortiņa
Vēsturisko un industriālo celtņu dabīgo un mākslīgo akmens materiālu korozijas testēšanas metodikas un aizsardzības sistēmas izstrāde Materiālu tehnoloģija 13200 Janīna Sētiņa
Vidēji draudzīgu piedevu izmantošana stikla kausējumu stiprināšanai un kausēšanas procesa intensifikācijai Citi, IZM-RTU 14100 Janīna Sētiņa
Vides zinātnes studiju satura attīstība un studiju materiālu izstrāde Vides aizsardzība 22501 Tatjana Tambovceva
Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs, Nr.LV0059 Uzņēmējdarbības veicināšana Baiba Endzele
Viedie materiāli nākotnes veselības aprūpei, labklājībai un drošībai Materiālu tehnoloģija 04000 Ilze Baltiņa
Viegli mērogojamas aza-Mihaela reakcijas un to pielietojums farmaceitisku preparātu sintēzē RTU pētniecības 14A00 Daina Zicāne
Viegli ugunsturrīgi materiāli tehniskās keramikas un porcelāna ātrai apdedzināšanai. Materiālu tehnoloģija 14113 Visvaldis Švinka
Vieglo kompozītmateriālu konstrukciju aktīvā kontrole Būvniecība un arhitektūra 20200 Jevgenijs Barkanovs
Vienots IKT tīkls inovāciju atbalstam - ICT DC NET Informācijas tehnoloģijas 12300 Ilze Andersone
Virsmas raupjuma un plānu plēvju biezuma metroloģisko problēmu attīstība Citi, IZM-RTU 15513 Jānis Rudzītis
Virsskaņas hidromehāniskā šoka ietekme uz eikariotu šūnas modeli un asins šūnām Nanotehnoloģijas un nanomateriāli 15D00 Jurijs Dehtjars
Virtual Museum as Innovative Tool for Adult Education (VMIT) Izglītība 15500 Augusts Ruplis
Virtual Museum as Innovative Tool for Adult Education (VMIT) Izglītība 15500 Augusts Ruplis
Virtuālo laboratoriju izstrāde specialitātē „Elektrotehnoloģiju datorvadība” Informācijas tehnoloģijas 11000 Anatolijs Ļevčenkovs
Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība Izglītība Uģis Citskovskis
Vispārīgo dabas zinātņu multimēdiju mācību materiālu izstrāde tehnisko augstskolu inženierzinātņu studentiem Izglītība 14500 Māris Knite
VUGD efektīvai darbībai nepieciešamā materiāli tehniskā un finansiālā nodrošinājuma zinātniskais pamatojums Vides aizsardzība 22200 Jānis Ieviņš
„Zema enerģijas patēriņa ēkas koncepcijas izstrāde Latvijas apstākļiem” Vides aizsardzība 11500 Andra Blumberga
Zināšanu atkārtota izmantošana un koplietošana fraktālās un tīklveida organizācijās Informācijas tehnoloģijas 12300 Mārīte Kirikova
Zināšanu pārvaldības koncepcija Latvijas uzņēmumiem un organizācijā Uzņēmējdarbības veicināšana 13000 Ilmārs Slaidiņš
Zināšanu vadības centrs Citi 04000 Renārs Reklaitis
Zinātniskās aparatūras izmantošanas veicināšana inovāciju vērstā uzņēmējdarbībā/ UseScience Informācijas tehnoloģijas 06D02 Modris Ozoliņš
Zinātniskās infrastruktūras attīstība Rīgas Tehniskajā universitātē Būvniecība un arhitektūra 04000 Bruno Grasmanis
Zinātniskās kapacitātes stiprināšana augļkopības,mežu un informācijas tehnoloģijas nozarēs,nodrošinot videi draudzīgu audzēšanas risinājumu,produktu izstrādes un ieviešanas izpēti ar datortehnoloģiju atbalstu Informācijas tehnoloģijas 12307 Reinis Freimanis