Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds Juris Krizbergs
Zinātniskais grāds Doktors
E-pasts Juris.Krizbergs@rtu.lv

Publikācijas

Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
Calculation of 3D Texture Parameters Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2013 Jānis Rudzītis, Juris Krizbergs, Anita Avišāne, Guntis Spriņģis, Māris Kumermanis, Jānis Lungevičs
Calculation of Rumpled Material Volume in Contact Zone of Two Cylindrical Details and Contact Square Calculation Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2001 Tatjana Fiļipova, Juris Krizbergs
Determination of 3D Surface Roughness Parameters by Cross-Section Method Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2014 Jānis Rudzītis, Juris Krizbergs, Māris Kumermanis, Natālija Mozga, Arnis Ancāns, Armands Leitāns
Determination of 3D Surface Roughness Parameters by Using Cross-Section Methods Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2009 Jānis Rudzītis, Juris Krizbergs, Ivars Odītis, Toms Torims, Māris Kumermanis, Gatis Muižnieks, Ingūna Strazdiņa
Determination of Tribological Characteristics Using Surface Texture Parameters Raksts konferenču tēžu krājumā 2012 Oskars Liniņš, Juris Krizbergs, Irīna Boiko
Kontrolleru pielietojuma analīze automātisko iekārtu vadībā Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2005 Mārtiņš Pikšs, Juris Krizbergs
Mathematical Model of Vibrorolling, based on Linear Programming = Vibroapvelšanas matemātiskais modelis, iegūts ar lineāro programmēšanu Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2007 Inga Podziņa, Juris Krizbergs
Prediction of 3D Surface Roughness Using Regression Analysis and Fuzzy Logic, and their Comparative Analysis Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2013 Artis Kromanis, Juris Krizbergs
Prediction of Surface Roughness in End-Milling Using Fuzzy Logic and Its Comparison to Regression Analysis Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2009 Artis Kromanis, Juris Krizbergs
Procedures for Calculation of 3D Nanometric Surface Texture Parameters Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2013 Juris Krizbergs
Atrasti 14 ieraksti, tiek attēloti no 1 līdz 10.[Pirmā/Iepriekšējā] 1,2 [Nākamā/Pēdējā]

Patenti

Nosaukums Autori
Iekārta un paņēmiens sagataves apstrādes adaptīvai vadībai Artis Kromanis, Juris Krizbergs
Atrasts viens ieraksts.

Vadītie promocijas darbi

Nosaukums Izdošanas gads Autori
Mašīnu detaļu virsmu mikroģeometrijas telpisko parametru tehnoloģiskais nodrošinājums 2011 Artis Kromanis
Atrasts viens ieraksts.

Projekti

Nosaukums Nozare Struktūrvienība Atbildīgā persona
Atbalsts RTU doktorantūras attīstībai Izglītība 04000 Santa Rendore
Avenantramīdu koncentrātu inovatīvu ieguves tehnoloģiju ieviešana bioloģiski aktīvu produktu ražošanā RTU pētniecības 14A24 Māra Jure
Bakalaura profesionālo studiju programmas “Mašīnu un aparātu būvniecība” izveidošana un īstenošana RTU Izglītība 15513 Juris Krizbergs
Bakalaura profesionālo studiju programmas “Mehatronika” pilnveidošana un studiju procesa kvalitātes uzlabošana RTU Izglītība 15500 Jānis Rudzītis
Industriālās tehnoloģijas prototipa izstrāde daudzkomponentu nanostrukturētu jonu-plazmas nodilumizturīgu pārklājumu iegūšanai Mašīnbūve 15500 Jānis Rudzītis
Mašīnbūves tehnoloģijas institūts (34-25300-N7050.7) 25300 Jānis Rudzītis
Mehānisku elementu virsmas un to iekšējās struktūras nanotehnoloģiskie pētījumi mašīnbūvē Mašīnbūve 15500 Marija Nikipelova